Opleidingen details MischaNagel.nl BV
Podopathie (ID nummer: 520769)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Podotherapeuten - Scholing 2,523-9-2023 t/m 23-9-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Podopathie/Voetpijn

Deze medische nascholing is bedoeld voor MP, Podologen, Podotherapeuten, en Fysiotherapeuten. De bedoeling deze doelgroepen bij elkaar te brengen is om doorverwijzen te vergemakkelijken en inzicht in elkaars competitie te verkrijgen

Pijn is een fenomeen dat we allemaal in ons leven wel eens ervaren. De een kan meer pijn verdragen en heeft een hoge pijngrens. De ander kan bijna geen pijn verdragen en heeft een lage pijngrens. Pijn kan ook afhangen van de mentale gesteldheid. Iemand met de ziekte van Alzheimer voelt wel pijn maar kan dit niet associëren met een pijnbron en iemand met vasculaire dementie voelt al veel pijn zonder dat er een aanwijsbare pijnbron is. Is neuropathische pijn bij diabetes anders dan neuropathische pijn als gevolg van een kankerbehandeling? M.a.w. speelt een ziekteproces of therapie een rol bij het ontwikkelen van een bepaalde soort pijn? Bij het ouder worden ervaren veel mensen boven de 65 voetpijn maar melden dit niet omdat ze denken dat dit hoort bij het verouderen. 

Pijn is een relatief makkelijk begrip om te omschrijven maar om pijn te waarderen en te kunnen inschatten is er echt meer nodig dan een definitie. Daarom heb ik Aart Jan Teunissen gevraagd een nascholing te maken over pijn. Aart Jan is een ervaren anesthesioloog en pijnspecialist verbonden aan het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Hij is al jaren als docent verbonden aan Voetzorg+ en krijgt altijd veel waardering voor de manier waarop hij complexe materie kan uitleggen en begrijpelijk kan maken.

Podopathie is een nascholing om voetpijn te leren begrijpen, te herkennen, en pijnpatiënten comfortabel te behandelen en om gefundeerde informatie te kunnen geven.

Pijn begrippen

Pijn fysiologie

Pauze

Pijn behandeling mogelijkheden

Non-medicamenteuze pijnopties voor behandelaars

 

Leerdoelen: 

-Pijnklachten beter leren te herkennen en begrijpen

-Soorten pijn kunnen herkennen en medisch correct kunnen beschrijven

-Verschillende pijn behandeling mogelijkheden kennen om patiënten in een pijnbehandeltraject te kunnen steunen.

-Eigen praktijk optimaliseren voor behandeling van pijnpatenten.

Motivatie: 

Chronische pijn heeft de grootste negatieve invloed op de levenskwaliteit van patiënten zelfs als je dit vergelijkt met andere chronische aandoeningen zoals COPD of hartfalen. Om te begrijpen hoe pijn ontstaat en ervaren wordt, zal Aart Jan Teunissen in zijn lezing eerst ingaan op de basale fysiologie van pijn, op pijngeleiding en op mechanismen als sensitisatie en desensitisatie. Hij beschrijft de vele verschillende vormen van pijn, zoals nociceptieve pijn en diverse neuropathische pijnklachten. De belangrijkste neuropathische pijnklachten licht hij verder toe, zoals deaffentiatie pijn, amputatie pijn, chemotherapie geïnduceerde polyneuropathie. Hij laat zien hoe je rationele therapeutische opties kunt herkennen en begrijpen. Tenslotte bespreekt hij diverse behandelingsmogelijkheden voor nociceptieve en neuropathische pijn. Tevens is er aandacht voor op pijn aangepast behandel beleid en non-medicamenteuze pijnverminderings opties. De lezing is gebaseerd op de meest recente literatuur en reviews. Na de lezing  heb je meer handvatten om de patiënt te steunen in het moeilijke ziekteproces en patient optimaal en comfortabel te behandelen. Je kunt richting geven naar vermindering van pijnklachten en zo het leven voor de patiënt meer waardevol maken.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau fysiotherapieFysiotherapie portaal
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister voor PedicuresProCert
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregisterFysiotherapie portaal
KwaliteitsRegister FysiotherapieFysiotherapie portaal
Cursus
110
Deelname aan de pilot op 23 september kost 95 euro
 Podotherapeuten
-Pijnklachten beter leren te herkennen en begrijpen
-Soorten pijn kunnen herkennen en medisch correct kunnen beschrijven
-Verschillende pijn behandeling mogelijkheden kennen om patiënten in een pijnbehandeltraject te kunnen steunen.
-Eigen praktijk optimaliseren voor behandeling van pijnpatenten.
Bestand  
Programma Nascholing Podopathie.pdf12-7-2023 12:441695 KB
Aart Jan Teunissen anesthesioloog/pijnspecialist
3
1
Tijd19:00 - 22:00
Locatie

Tijd19:00 - 22:00
Locatie

Tijd19:00 - 22:00
Locatie

Tijd19:00 - 22:00
Locatie

Tijd19:00 - 22:00
Locatie

Tijd19:00 - 22:00
Locatie

Tijd19:00 - 22:00
Locatie
Opmerkingenhttps://www.voetzorgplus.com/opleiding/pv-231120-a/

Tijd10:00 - 13:00
Locatie
OpmerkingenDigitale live presentatie

Aanbieder opleidingen, cursussen  en congressen Medische Voetzorg en Handzorg.

Opleider Oncologisch Voetzorgverlener OVV NLQF 5 ingeschaald

Opleider Oncologisch Voetzorgverlener OVH

Opleider Medisch Pedicure Oncologie MPO NLQF 5 ingeschaald

Opleiding Medische Basiskennis i.s.m Conamore uit Amsterdam

Nascholing diabetes en voeten (3 dagen met patiëntgebonden zorg)

Nascholing voet en handzorg bij MS, de ziekte van Parkinson en Spierdystrofie

Nascholing Reuma (1) en huidafwijkingen

Nascholing Reuma (2) met het accent op de volgende onderwerpen: Inleiding, Artrose, Reumatoïde Artritis, Jeugdreuma en Reuma en leefstijl. Allemaal toegespitst op voet- en handzorgverlening

Nascholing Reuma (3) met het accent op de volgende onderwerpen: Inleiding, Fenomeen van Raynaud, Fibromyalgie, Sarcoïdose, Hypermobiliteit, De ziekte van Bechterew met het accent op de voet en handzorgpraktijk

Nascholing diabetes en handen: Voor fysiotherapeuten , diabetesverpleegkundigen, en medisch pedicures

Nascholing Le Morel Lavallée letsel Voor fysiotherapeuten, Huidtherapeuten

Voeten en Overgewicht: Voor Medisch Pedicures, Podologen en Podotherapeuten

Nascholing: Podopathie/Voetpijn Voor Medisch Pedicures/ Podologen en Podotherapeuten, fysiotherapeuten

Nascholing: Voetzorg en kennis van dementie

Nascholing: Ambulante Voetzorg deel 1 (Communicatie)

Nascholing: Voeding en Huid/Nagels

Nascholing: Schimmeldiagnostiek i.s.m. Laboratorium voor medische microbiologie Radboud universiteit

Uitgever van het vakblad voor medische voetzorgverlening Voetzorg+ 6 edities per jaar

Organisator van het jaarlijkse Voetcongres en de Dag van de Voet

Organisator en producent Live Actueel 4x per jaar Live stream met experts

 

MischaNagel.nl BV is een NLQF gevalideerd opleider, CRKBO gecertificeerd, geaccrediteerd KMO opleider en opleider voor ProVoet voor de specialisatie MPO. OVV en MPO zijn NLQF 5 ingeschaalde opleidingen.

Willem Kesstraat 3 4e etage 1077 KP Amsterdam
1077 KP
Amsterdam
0653940950