Opleidingen details HvA opleiding Ergotherapie
WRITIC Assessment juni 2023 (ID nummer: 506854)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Ergotherapeuten - Scholing68-6-2023 t/m 8-6-2025
Oefentherapeuten - Scholing 68-6-2023 t/m 8-6-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Writing Readiness Inventory In Context (WRITIC) is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3. Na de studiedag kunt u de WRITIC betrouwbaar gebruiken in de beroepspraktijk.
Het meetinstrument wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ook kindertherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfproblemen en de negatieve gevolgen hiervan. De WRITIC is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van ruim 400 kinderen. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep 3 en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfproblemen.
 

Beroepsgroep
Ergotherapeuten
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Cursus
250
De cursus kost € 250 (inclusief de WRITIC-manual), het studiemateriaal (sheets) en certificaat en lunch/koffie/thee
 Ergotherapeuten
 Oefentherapeuten
• Inzicht in de achtergrond, doelstelling en werkwijze van het meetinstrument het WRITIC-assessment.
• De vaardigheid om het WRITIC-assessment betrouwbaar af te nemen in de praktijk.
• De vaardigheid om met het WRITIC-assessment de schrijfvaardigheid in groep 3 te voorspellen en daarmee bij te dragen
aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.
• De vaardigheid om passende en gericht op evidence based practice adviezen en interventie vorm te geven wanneer op
basis van het WRITIC-assessment het kind nog niet startklaar is voor het schrijven
Bestand  
programma studiedag WRITIC.pdf1-3-2023 10:5073 KB
Studiedag WRITIC_inhoud presentaties.docx1-3-2023 11:1320 KB
Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries. Zie bijlage.
6,5
0
Tijd9:00 - 17:00
Locatie
Opmerkingenwritic assessment presentie 2 november 2023

Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmsterdam Zuidoost (NL) (Toon kaart)

Hogeschool van Amsterdam opleiding ergotherapie

Tafelbergweg 51
1105 BD
Amsterdam
0628504439