Opleidingen details Stichting Taalhulp
Taal in Blokjes (ID nummer: 505297)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Logopedisten - Scholing2013-5-2023 t/m 13-5-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Taal in Blokjes

In deze workshop leert u hoe u de uitgangspunten van de F&L methode®1 toepast in de praktijk. Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode® (klankzuivere woordstructuren en stomme klinkers). De F&L methode® is evidence-based. De workshop maakt deel uit van het interventiepakket Taal in Blokjes, en sluit aan bij de bijbehorende materialen, werkboeken en handleidingen. Taal in Blokjes is speciaal ontwikkeld voor de begeleiding en behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek en kan naast diverse taalmethodes worden gebruikt.

De nadruk van de workshop ligt op de praktijk van het behandelen.
Basiskennis over dyslexie en lees- en spellingproblemen in het algemeen wordt als bekend verondersteld.

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De uitgangspunten van de F&L methode® en Taal in Blokjes.
 • De opbouw van de F&L methode® in leerfases en woordstructuren.
 • De opbouw van Taal in Blokjes in leermodules.
 • Hoe u het materiaal van Taal in Blokjes optimaal kunt benutten.
 • Voorbeelden uit de praktijk.
 • Het gebruik van de werkbladen van de workshop.
 • Behandelingsgericht onderzoek en behandelplan volgens de uitgangspunten van het PDDB2 en de F&L methode® / Taal in Blokjes.
 • Hoe u het instapniveau van een behandeling kunt bepalen.
 • Hoe u de Taal in Blokjes software kunt inzetten bij de behandeling.
 • De aansluiting van Taal in Blokjes bij bestaande schoolmethodes.

U krijgt een map met werkbladen die u in uw eigen praktijk mag gebruiken. Tevens krijgt u een cursusmap en een koffertje met materialen waarmee u gelijk aan de slag kunt.

Aanmelden of meer informatie: workshop@taalinblokjes.nl

Leermodules

In de workshop wordt een stapsgewijze opbouw van woordstructuren in leermodules gegeven. Elke leermodule is afgestemd op de werkboeken, de werkbladen, de software en de overige materialen van Taal in Blokjes.

De leermodules zijn de basis van de behandeling. Bij elke module wordt aangegeven welke materialen u kunt inzetten en hoe u deze in een programma met weektaken voor de leerling kunt gebruiken.

U leert om het instapniveau van de behandeling te bepalen met behulp van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van lezen, spellen en basisvaardigheden.Zo weet u in welke leermodule u het beste kunt beginnen.

Taal in Blokjes software

Tijdens de workshop maakt u kennis met de Taal in Blokjes software. De software bevat oefeningen voor lezen, spellen en basisvaardigheden. De software correspondeert met de leermodules.

De workshop is inclusief

 • Materialenkoffertje.
 • Cursusmap met o.a. leermodules, woordopbouw, casus, literatuur, opdrachten.
 • Map met werkbladen (kopieerbladen behorende bij de leermodules).
 • Een proefaccount van de Taal in Blokjes software voor één gebruiker.

1. De F&L methode® is in 1987 ontwikkeld door Thalita Boumans en wordt gebruikt bij Stichting Taalhulp.
2. Protocol Dyslexie Behandeling en Diagnostiek (Blomert, 2006)

 

Workshop
385
Het inschrijfgeld is inclusief:
- Materialenkoffertje.
- Cursusmap met o.a. leermodules, woordopbouw, casus, literatuur, opdrachten.
- Map met werkbladen (kopieerbladen behorende bij de leermodules).
- Een proefaccount van de Taal in Blokjes software voor één gebruiker.
 Logopedisten
Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop:

• Kan de cursist leerlingen met lees- en spellingproblemen behandelen met delen van de F&L methode®. De F&L methode® is een evidence-based methode voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, met name dyslexie.

• Heeft de cursist kennis opgedaan van de opbouw, kenmerken, achtergronden, werkvormen en software van de F&L methode® / Taal in Blokjes.

• Kan de cursist een behandelingsgericht onderzoek uitvoeren dat aansluit op het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) en op het fasemodel en de behandelmethodiek van de F&L methode® / Taal in Blokjes.

• Kan de cursist het instapniveau van de behandeling bepalen met bovenstaande behandelingsgericht onderzoek en het fasemodel van de F&L methode®.

• Kan de cursist een behandelplan opstellen en uitvoeren bij eigen leerlingen aan de hand van het bepaalde instapniveau en de 11 leermodules van Taal in Blokjes.

• Kan de cursist werkvormen van de F&L methode® / Taal in Blokjes toepassen in de praktijk en aanpassen aan kenmerken van specifieke leerlingen.
Bestand  
Tijdindeling van het programma.pdf21-4-2023 16:48102 KB
Zie bestand
8
16
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:45
LocatieLeerdam (NL) (Toon kaart)

Stichting Taalhulp is sinds 1987 gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van dyslexie. Voor behandeling gebruikt Stichting Taalhulp de F&L methode® die ontwikkeld is door Thalita Boumans, GZ-psycholoog. De F&L methode® is evidence-based. Stichting Taalhulp is aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD). Stichting Taalhulp is een multidisciplinaire instelling waar psychologen, orthopedagogen en logopedisten werkzaam zijn.

Generaal Pironstraat 12
4141CP
Leerdam
0645316875