Opleidingen details Auris cursuscentrum
studiedag logopedisten TOS en Meertaligheid (ID nummer: 494980)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Logopedisten - Scholing7,516-5-2023 t/m 16-5-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursisten hebben inzicht in het theoretisch kader over TOS en meertaligheid.
Cursisten leren hoe zij TOS bij meertalige kinderen kunnen signaleren en handelingsgerichte diagnostiek vorm kunnen geven.
Cursisten leren hoe er bij het AC (Audiologisch Centrum) diagnostiek bij meertalige kinderen wordt gedaan, wanneer zij kinderen kunnen doorverwijzen voor nader onderzoek en hoe ze kunnen samenwerken met het AC.
Cursisten hebben kennis van de richtlijnen van de NVLF t.a.v. meertaligheid en kunnen dit omzetten naar hun logopedisch
handelen.
Cursisten stellen SMART doelen op volgens de ICF richtlijnen.
Cursisten hebben kennis over recente inzichten over meertaligheid en ze zijn vaardig om tijdens hun behandeling samen te werken met ouders en de directe omgeving van het meertalige kind met TOS.
Cursisten nemen hun eigen casus als rode draad doorheen de studie om vanuit anamnese en diagnostiek te komen tot doelgericht logopedisch handelen.
Cursisten hebben kennis genomen van materialen, sites en methodieken en ze weten hoe deze in te zetten bij hun begeleiding.

 

Studiedag
375
kosten bestaan uit inzet ontwikkelaar en trainer. De lunch is inbegrepen.
 Logopedisten
1) de logopedist heeft een positieve grondhouding t.o.v. meertaligheid en handelt / adviseert over recente inzichten over meertaligheid en Taalontwikkelingstoornis (TOS)
2) de logopedist weet welk doel ze wil bereiken met de meertalige kinderen met TOS en hun omgeving
3) de logopedist past een meertalige behandeling toe bij meertalige kinderen met TOS en hun omgeving
zie de 2 bestanden format 2a en 2b
6,5
5,5
Tijd9:30 - 16:00
Locatie Goes (NL) (Toon kaart)

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal kunnen kan het regulier onderwijs een arrangement aanvragen bij Auris aanmeldpunt. Wij bieden ambulante begeleiding, preventieve ambulante begeleiding en cursussen voor ouders en professionals aan. Daarnaast zijn er diverse locaties voor speciaal onderwijs binnen de organisatie.

Agavedreef 92
3563 EN
Utrecht
030-2660875