Opleidingen details Heidi Stiegelis Academy
ACT (Acceptance and Commitment Training) en Leefstijl: training voor duurzame gedragsverandering (ID nummer: 487917)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing165,510-3-2023 t/m 10-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In tegenstelling tot het Ziekte-Klachtenmodel, waarbij de focus ligt op het bestrijden van ziekte en klachten (of het voorkomen hiervan) richt het Gezondheid-Waardenmodel zich op het bevorderen van gezond gedrag en de persoonlijke waarden (innerlijke drijfveren) van de cliënt. Door weten 'wie' en 'wat' je echt belangrijk vindt, heb je een richting voor gedragsverandering. 

Dit vraagt een andere grondhouding van de professional. In plaats van oplossen van problemen middels advies, informatie geven en vertellen wat de cliënt het beste kan doen (oude model), leert de professional de cliënt concrete en praktische vaardigheden om de mentale fitheid te vergroten. Wetenschap laat zien dat het vergroten van de mentale flexibiliteit de sleutel is tot gedragsverandering. Mensen die mentaal fit zijn ervaren een hogere mate van zelfregie en bewuste besluitvorming (gezonde(re) keuzes maken), twee zaken die cruciaal zijn bij leefstijlverandering. Het trainen van de mentale fitheid is daarnaast noodzakelijk voor duurzame gedragsverandering omdat de cliënt moet leren met ongewenste situaties, gedachten, emoties en fysieke sensaties om te gaan. Verandering creëert immers weerstand.

De wetenschappelijke basis voor het Gezondheid-Waardenmodel is Acceptance and Commitment Training (ACT), een vorm van gedragstherapie. Met ACT leer je de vaardigheden die nodig zijn om vanuit het Gezondheid-Waardenmodel te kunnen werken. Onderzoek laat zien dat ACT succesvol is bij eetproblematiek en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Bij eet- en leefstijlproblematiek spelen controle, motivatie en emotionele aspecten een rol. ACT richt zich op deze processen. In 5 modules leren cursisten te werken met ACT binnen het Gezondheid-Waardenmodel.

Module 1:  ACT basistraining

In de 4-daagse basistraining, gericht op het werken met eet- en leefstijlproblematiek doorloopt de cursist alle zes ACT kernprocessen. De training is ervaringsgericht, eerst elk proces zelf ervaren daarna richten op de problematiek van cliënten door middel van oefeningen en werkmateriaal. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en praktijkvoorbeelden om de vaardigheden te trainen die nodig zijn om duurzame gedrag te veranderen.

Module 2: ACT verdieping Matrix

In de tweedaagse leer je werken met een ACT instrument, de Matrix: een concrete tool gericht op het vergroten van mentale flexibiliteit. Het geeft de professional én de cliënt inzicht in (de functie) van zijn of haar gedrag. Cliënt ervaart wat wel en niet goed werkt in het streven naar een gezond en waardevol leven. De cursist leert de cliënt om de Matrix toe te passen zodat blijvende gedragsverandering mogelijk is. De Matrix is wetenschappelijk onderbouwd. Cursisten krijgen een 4-stappenplan aangereikt. Binnen elke stap is er aan aandacht voor de theorie en oefenen.

Module 3: ACT: Werken met het Kompas voor een Gezonde Leefstijl

In een driedaagse vervolgtraining leert de cursist werken met een ACT metafoor: het Vat van Zelfwaardering, gebaseerd op mijn boek 'Kompas voor een Gezonde Leefstijl'. Het Vat is een helder en compact instrument voor mensen die zo vast zitten in hardnekkig gedrag vanwege een gebrek aan eigenwaarde. Iets wat veel voorkomt bij eetstoornissen. Je leert de theorie van het Vat door zelf te ervaren en krijgt een 7 stappen plan aangereikt om het Vat in te zetten bij de cliënten. 

Module 4: Vierdaags VIP voor persoonlijke verdieping  

Deze module is speciaal gericht op de cursist die verder wil ontwikkelen binnen het Gezondheid-Waardenmodel en een betere ACT professional wil worden. In een persoonlijk traject leren zij verder te verdiepen.

Module 5: Casuïstiek en intervisiebijeenkomsten

De kwaliteit en professionaliteit van het beroepsmatig handelen van de ACT diëtist vergroten door te werken met het Portland ACT intervisiemodel. De cursist leert een functie analyse te maken van het gedrag van de cliënt en op deze wijze de cliënt te bespreken. In plaats van naar de 'inhoud van het probleem' leert de cursist om naar 'het proces' van de cliënt te kijken.

 

Cursus
4244
ACT basisopleiding 1350 inclusief BTW
ACT Matrix verdieping 675 inclusief BTW
Kompas voor een Gezonde Leefstijl: werken met het Vat van Zelfwaardering 997 euro inclusief BTW
VIP persoonlijk ACT verdiepingstraject 1850 inclusief BTW
Casuïstiek/ intervisie met impact: leren werken met het Portland model 169 euro inclusief BTW
 Diëtisten
Module 1:
De cursist:
- weet de 6 kernprocessen te benoemen en kan binnen elk kernproces en kan de basisbeginselen in de praktijk toepassen
- kan de vier kernpunten van het Gezondheid-Waardenmodel benoemen en werkt vanuit deze visie door te begeleiden in plaats
van op te lossen en te richten op mentale flexibiliteit als uitkomstmaat voor gedragsverandering
- werkt op basis van gelijkwaardigheid en oordeelt daarbij niet over het gedrag en/of de innerlijke ervaringen van de cliënten
- heeft kennis over gedragsverandering en weet een aantal concrete punten te benoemen waarom leefstijlverandering zo lastig
is
- is in staat om cliënten te laten ervaren dat oude (eet)gedragspatronen niet werken, zodat ze cliënten vervolgens kunnen leren, hoe ze (op een positieve manier) anders met eten om kunnen gaan.
- heeft geoefend met de basisvaardigheden die nodig zijn om ACT consistent te werken in de praktijk.
- heeft de (wetenschappelijke onderbouwde) literatuur die wordt aangeboden vóór en tijdens de training is bestudeerd en tevens toegepast tijdens casuïstiek opdracht
- heeft de cursusreader gericht op eet- problematiek en leefstijl bestudeerd
- beheerst de theorie over ACT en weet wanneer een handeling wel of niet consistent is aan de theorie

Module 2:
De cursist:
- begrijpt de theorie van de ACT Matrix en kan het verhaal van de cliënt koppelen aan het model van de Matrix
- ziet in welke gedragspatronen de cliënt vast zit en gebruikt de Matrix niet als inzichttool maar als veranderingstool richting
gezond gedrag
- weet welke vragen gesteld moeten worden om bij elk gesprek met de cliënt de voortgang te evalueren
- gebruikt bij elk gesprek de tekening en de checklist van de Matrix en weet ook waarom dit belangrijk is.
- maakt gebruik van het vierstappen plan en kan elke stap van het plan uitvoeren bij de cliënt en ook evalueren (matrix
opbouwen, controlestrategieën bespreken, leren omgaan met gedachten en emoties, persoonlijke waarden in kaart brengen
en gedragsdoelen opstellen)
- beloont naast gedrag vooral de toename in bewustwording / opmerkzaamheid van de cliënt
- gebruikt oefeningen uit het vier stappen plan om de cliënt te leren omgaan met ongewenste emoties en gedachten en ook
zelfstandig gedragsdoelen op te stellen
- is bewuster van zijn/haar eigen handelen vóór, tijdens en na je consulten. De professional is bewuster van het eigen gedrag, waardoor deze beter de controle los kan laten, sterker in het werk staat en meer resultaat boekt.

Module 3:
De cursist
- beheerst de theorie van het Vat van Zelfwaardering en kan het model uitleggen aan anderen aan de hand van de tekening
- kan heldere gedragsdoelen opstellen samen met de cliënt
- is in staat de positieve veranderingen in gedrag (gezond gedrag) te onderzoeken en deze terug te geven aan de cliënt
- heeft kennis over het belang van eigenwaarde bij gedragsverandering en weet hoe zij het Vat kan inzetten om eigenwaarde
bij de cliënt te vergroten
- weet hoe zij het verhaal/ probleem van de cliënt kan inpassen in de methodiek om vervolgens de cliënt vaardigheden aan te
leren (acceptatie, bewustwording).


Module 4:
De cursist
- weet wat haar persoonlijke waarden zijn of weet hoe ze deze kan onderzoeken
- heeft inzicht in haar eigen gedrag en de werkbaarheid hiervan op werkvlak en andere levensdomeinen
- kan zelf oefeningen bedenken om met haar eigen ongemak en dat van cliënten om te gaan
- kan mild zijn naar zichzelf en de cliënt door vanuit andere perspectieven naar de zichzelf en de situatie te kijken
- is in staat om procesgericht te werken in het huidige moment (mindful) door steeds te blijven kijken naar het gedrag van
de cliënt in de huidige context

Module 5:
De cursist
- leert vaardigheden uitbreiden en te verdiepen aan de hand van het Portlandmodel. (Thompson, B. L., Luoma, J. B., Terry, C.
M., LeJeune, J. T., Guinther, P. M., Robb, H. (2015). Creating a peer-led acceptance and commitment therapy consultation
group: The Portland model. Journal of Contextual Behavioral Science, 4, 144-150.)kan werken met het ACT intervisie Portland
model; begrijpt welke rollen er zijn binnen de intervisie en hoe het model is opgebouwd en hoe het wordt uitgevoerd
- weet hoe zij een intervisie/ casuïstiek moet voorbereiden binnen dit model en handelt hier ook naar
- kan feedback op gedrag ontvangen en ook feedback op gedrag terug geven aan andere deelnemers
- richt zich op niet op de ‘inhoud van de verhalen’ van de cliënt maar op ‘het proces’ waar de cliënt in vast zit en oefent dit
proces binnen het casusoverleg/ intervisie
- is in staat een functie analyse te maken van het gedrag van zijn of haar patiënt en naar aanleiding hiervan te bepalen welke
interventies nodig zijn
- vergroot haar/zijn professioneel handelen door het bespreken van casuïstiek op een ACT consistente wijze
Dr. H.E. Stiegelis: geeft alle scholingen. Is gepromoveerd binnen de Medische Wetenschappen. Psycholoog en trainer binnen het ACT en Leefstijl. Heeft een eigen psychologiepraktijk en is auteur van o.a. 'Cognitive Adaptation and psychological functioning in cancer patients treated with radiotherapy, het boek Kompas voor een Gezonde Leefstijl en het boekje voor ex-kankerpatiënten: "Klaar met de behandeling, en dan?" Daarnaast heeft zij een aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in binnen- en buitenlandse tijdschriften.
94,5
79
LocatieHelvoirt (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Diëtisten - ScholingDatumTijd
ACT (Acceptance and Commitment Training) basisopleiding: training voor Gedragsverandering5208-03-20249:30 - 17:00
ACT (Acceptance and Commitment Training) Matrix verdieping1911-04-20249:30 - 17:00
Je Moet Niks leefstijlprogramma; opleiding tot "Je Moet Niks"trainer3910-04-20249:30 - 17:00
VIP Persoonlijk ACT (Acceptance and Commitment Training) verdiepingstraject4807-06-20249:30 - 17:00
Casuïstiek7,501-06-20249:30 - 17:00

LocatieHelvoirt (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Diëtisten - ScholingDatumTijd
ACT (Acceptance and Commitment Training) basisopleiding: training voor Gedragsverandering5205-02-20249:30 - 17:00
ACT (Acceptance and Commitment Training) Matrix verdieping1928-02-20249:30 - 17:00
Je Moet Niks leefstijlprogramma; opleiding tot "Je Moet Niks"trainer3913-03-20249:30 - 17:00
VIP Persoonlijk ACT (Acceptance and Commitment Training) verdiepingstraject4808-05-20249:30 - 17:00
Casuïstiek7,501-05-20249:30 - 17:00

LocatieHelvoirt (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Diëtisten - ScholingDatumTijd
ACT (Acceptance and Commitment Training) basisopleiding: training voor Gedragsverandering5215-01-20249:30 - 17:00
ACT (Acceptance and Commitment Training) Matrix verdieping1925-01-20249:30 - 17:00
Je Moet Niks leefstijlprogramma; opleiding tot "Je Moet Niks"trainer3910-01-20249:30 - 17:00
VIP Persoonlijk ACT (Acceptance and Commitment Training) verdiepingstraject4822-04-20249:30 - 17:00
Casuïstiek7,501-04-20249:30 - 17:00

LocatieHelvoirt (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Diëtisten - ScholingDatumTijd
ACT (Acceptance and Commitment Training) basisopleiding: training voor Gedragsverandering5201-12-20239:30 - 17:00
ACT (Acceptance and Commitment Training) Matrix verdieping1901-12-20239:30 - 17:00
Je Moet Niks leefstijlprogramma; opleiding tot "Je Moet Niks"trainer3906-12-20239:30 - 17:00
VIP Persoonlijk ACT (Acceptance and Commitment Training) verdiepingstraject4801-12-20239:30 - 17:00
Casuïstiek7,501-12-20239:30 - 17:00

LocatieHelvoirt (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Diëtisten - ScholingDatumTijd
ACT (Acceptance and Commitment Training) basisopleiding: training voor Gedragsverandering5201-11-20239:30 - 17:00
ACT (Acceptance and Commitment Training) Matrix verdieping1901-11-20239:30 - 17:00
Je Moet Niks leefstijlprogramma; opleiding tot "Je Moet Niks"trainer3915-11-20239:30 - 17:00
VIP Persoonlijk ACT (Acceptance and Commitment Training) verdiepingstraject4801-11-20239:30 - 17:00
Casuïstiek7,501-11-20239:30 - 17:00

LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Diëtisten - ScholingDatumTijd
ACT (Acceptance and Commitment Training) basisopleiding: training voor Gedragsverandering5208-09-202309:30 - 17:00
ACT (Acceptance and Commitment Training) Matrix verdieping1916-06-202309:30 - 17:00
Je Moet Niks leefstijlprogramma; opleiding tot "Je Moet Niks"trainer3914-06-202309:30 - 17:00
VIP Persoonlijk ACT (Acceptance and Commitment Training) verdiepingstraject4808-06-202309:30 - 17:00
Casuïstiek7,515-09-202313:00 - 17:00

Locatie
Bijeenkomsten
 Diëtisten - ScholingDatumTijd
ACT (Acceptance and Commitment Training) basisopleiding: training voor Gedragsverandering5203-11-202309:30 - 17:00
ACT (Acceptance and Commitment Training) Matrix verdieping1908-12-202309:30 - 17:00
Je Moet Niks leefstijlprogramma; opleiding tot "Je Moet Niks"trainer3914-06-202309:30 - 17:00
VIP Persoonlijk ACT (Acceptance and Commitment Training) verdiepingstraject4807-06-202309:30 - 17:00
Casuïstiek7,522-11-202313:00 - 17:00

LocatieHelvoirt (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Diëtisten - ScholingDatumTijd
ACT (Acceptance and Commitment Training) basisopleiding: training voor Gedragsverandering5210-03-202309:30 - 17:00
ACT (Acceptance and Commitment Training) Matrix verdieping1924-03-202309:30 - 17:00
Je Moet Niks leefstijlprogramma; opleiding tot "Je Moet Niks"trainer3914-06-202309:30 - 17:00
VIP Persoonlijk ACT (Acceptance and Commitment Training) verdiepingstraject4821-05-202309:30 - 17:00
Casuïstiek7,530-06-202313:00 - 17:00

Heidi Stiegelis Academy biedt training en opleiding voor diëtisten en leefstijlprofessionals die met passie werken aan een gezonde leefstijl van mensen. Trainingen zijn gericht op gedragsverandering en mentale flexibiliteit.

Vlinderlaan 15
4904 ZL
Oosterhout
0162 229119