Opleidingen details Praktijk De Beken
Mystiek als spirituele bron (ID nummer: 487703)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Levensbeschouwing en Spiritualiteit1,520-3-2023 t/m 19-3-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Mystiek en mystieke ervaringen zijn een belangrijke bron van spiritualiteit. Door de eeuwen heen zijn er mystici of mystieke tradities geweest die grote invloed uitoefenden op de filosofie en de theologie, op de kunst en de cultuur in brede zin. Deelnemers maken (opnieuw) kennis met de rijke mystieke traditie en haar hedendaagse gestalten. Meister Eckhart komt uitgebreid aan de orde, wiens inzichten (zoals ontlediging, onthechting, gelatenheid, zelf-verlies en niet-weten) nog steeds filosofen en dichters inspireert. Er is aandacht voor natuurmystiek en mystieke ervaringen in relatie tot kunst en muziek. Via diverse werkvormen komen vragen aan de orde als: Wat is de plek die mystiek inneemt in  jouw eigen spiritualiteit? Welke mystieke ervaringen herken jijzelf, en hoe kun je die verder ontwikkelen en voeden?

Leerdoelen:

  • De deelnemers maken kennis met religieuze en aardse mystieke tradities en verschillende aspecten van mystiek (ontlediging, focus en verwondering), via kunst en muziek;
  • De deelnemers reflecteren op hun eigen affiniteit met mystiek of aspecten daarvan, en de betekenis daarvan voor hun eigen spiritualiteit;
  • De deelnemers ontdekken hoe zij hun eigen mystieke ervaringen (of het belang ervan) kunnen integreren in hun leven en werk.

Literatuur ter oriëntatie:

William James, The Varieties of Religious Experiences, 1902

Jaap Goedegebuure, Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu, Vantilt 2015

Jaap Goedegebuure en Oek de Jong (red.), Eckhart nu: Tien visies op Meister Eckhart, Augustus 2010

Arnold Ziegelaar, Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering, ISVW uitgevers, 2015

Bernard McGinn, the Mystical Thought of Meister Eckhart, the Man from whom God hid nothing, Crossroad 2001

Gerard Visser, Gelatenheid, gemoed en hart bij Meister Eckhart, Sun 2008

Jan Oegema, De stille stem. Niet-weten als levenshouding, Vesuvius 2011

Michel Dijkstra, Intimiteit en onthechting, Levenskunst tussen oost en west, Boom 2021

 

 

Dr. Arie Kooijman, Prof. dr. Hetty Zock en drs. Etje Verhagen MA
8
Bestand  
geschetst programma mystiek in Hurwenen .docx17-10-2022 19:4015 KB
Tijd09:00 - 17:00
LocatieHurwenen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenThuis: opdrachten, literatuurstudie en het schrijven van een kort reflectieverslag Kosten: 195,- (inclusief lunch) Aantal deelnemers: ±12 (max. 15)

Praktijk voor GZ-Psychologie en algemene Geestelijke Verzorging

Ruurlosebeek 31
8033DW
Zwolle
0384526480