Opleidingen details Pro Education BV
Traumabehandeling in Revalidatie volgens Permissive Weight Bearing Concept (ID nummer: 484650)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 237-11-2022 t/m 7-11-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inleiding
Sinds de tweede helft van de 20e eeuw evolueerden de operatieve behandeltechnieken binnen de traumachirurgie en de daarbij gebruikte materialen ter stabilisatie van fracturen. De bijbehorende belastingadviezen zijn echter niet mee geëvolueerd. Guido Meys ontwikkelde in samenwerking met traumachirurgen en experts in traumarevalidatie een behandelmethodiek middels toepassing van Permissive Weight Bearing (PWB). Deze methodiek is ontwikkeld op basis van recent aanwezige evidence en biomechanische inzichten met betrekking tot fractuurrevalidatie. De PWB-methodiek vormt de leidraad van de cursus.

Doelgroep
Deze praktische cursus is speciaal ontwikkeld voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Aanpak
In deze cursus krijgt u inzicht in de huidige technische ontwikkelingen binnen de fractuurbehandeling, doet u kennis op van de factoren die bepalend zijn voor het herstel en leert u alles over de belastbaarheid van een fractuur. Ook wordt er ingegaan op het vormgeven van een revalidatieplan, specifieke ganganalyse en training en de toepassing van loophulpmiddelen en orthesiologie binnen de fractuurrevalidatie. Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig vanaf de screening tot aan het exitgesprek midden tot hoog complexe botletsels behandelen.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 35 uur, waarvan 19,5 contacturen en ongeveer 15,5 uur zelfstudie. Het minimumaantal deelnemers aan de cursus is 10, het maximum 24.

Resultaat

 • U herkent de huidige fractuurbehandelingsmethoden en kunt met name de methodiek Permissive Weight Bearing (PWB) toepassen op uw eigen patiëntencasuïstiek
 • U heeft inzicht in de biomechanica met betrekking tot fracturen en osteosynthesematerialen tijdens functionele activiteiten
 • U weet welke factoren bepalend zijn voor het herstel en de belastbaarheid van een fractuur en wat de invloed is van patiëntkarakteristieken. Op basis daarvan kunt u beslissen om een progressieve of terughoudende behandelmethode toe te passen
 • U bent in staat de mogelijk te verwachten ‘outcome’ in te schatten om op basis daarvan adequate behandeldoelstellingen en -plannen op te stellen
 • U bent alert op mogelijk te verwachten complicaties, zodat men indien nodig in een vroeg stadium kan interveniëren
 • U kunt op grond van ganganalyse beargumenteerde keuzen maken betreffende de inzet van therapeutische middelen en voorzieningen (zoals toepassing van loophulpmiddelen en orthesiologie binnen de fractuurrevalidatie)

De algemene leerdoelen

 • De biomechanische, wetenschappelijke en klinische overwegingen die er toe geleid hebben het Permissive Weight Bearing Concept bij behandeling van fracturen te ontwikkelen reproduceren.
 • De uitgangspunten en de elementen van Permissive Weight Bearing methode toepassen tijdens de behandeling van patiënten met een orthopedisch trauma.
 • De huidig gehanteerde fractuur behandelingstechnieken herkennen en de consequenties van deze technieken m.b.t. belastbaarheid van de revalidant en zijn fractuur benoemen.
 • De biomechanische, de biologische en de psycho-sociale factoren benoemen en gebruiken in het klinisch redeneren die invloed hebben op de: mechanische belastbaarheid van de fractuur, het risico op het krijgen van bepaalde complicaties, en het voorspellen van mogelijke revalidatie “outcome”. Je kan op basis hiervan een therapieplan opzetten.
 • Beargumenteerde keuzes maken op basis van o.a. toegepaste biomechanica, betreffende de inzet van therapeutische middelen en voorzieningen.
 • De juiste behandeldosering bepalen op basis van patiëntkarakteristieken en de gekozen fractuurbehandeling.
 • Op basis van recente wetenschappelijke en biomechanische overwegingen, in een multidisciplinair traumateam therapeutische keuzes kunnen verantwoorden.
 • Biomechanische basisprincipes en hypothetisch deductieve manier van probleemoplossing toepassen tijdens gangbeeld analyse en inzetten therapeutische (hulp)middelen.
Beroepsgroep
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Cursus
1163,50
€ 925,-
Studiemateriaal
€ 75,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 75,-
Locatiekosten
€ 88,50
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 1.163,50
 Oefentherapeuten
Na het volgen van de lessen en het bestuderen van de theorie kan de cursist:
1. De biomechanische, wetenschappelijke en klinische overwegingen die er toe geleid hebben het Permissive Weight Bearing Concept bij behandeling van
fracturen te ontwikkelen reproduceren.
2. De uitgangspunten en de elementen van Permissive Weight Bearing methode toepassen tijdens de behandeling van patiënten met een orthopedisch trauma.
3. De huidig gehanteerde fractuur behandelingstechnieken herkennen en de consequenties van deze technieken m.b.t. belastbaarheid van de revalidant en zijn
fractuur benoemen.
4. De biomechanische, de biologische en de psycho-sociale factoren benoemen en gebruiken in het klinisch redeneren die invloed hebben op de: mechanische
belastbaarheid van de fractuur, het risico op het krijgen van bepaalde complicaties, en het voorspellen van mogelijke revalidatie “outcome”. De cursist kan op
basis hiervan een therapieplan opzetten.
5. Beargumenteerde keuzes maken op basis van o.a. toegepaste biomechanica, betreffende de inzet van therapeutische middelen en voorzieningen
6. De juiste behandeldosering bepalen op basis van patiëntkarakteristieken en de gekozen fractuurbehandeling
7. Op basis van recente wetenschappelijke en biomechanische overwegingen, in een multidisciplinair traumateam therapeutische keuzes kunnen verantwoorden.
8. Biomechanische basisprincipes en hypothetisch deductieve manier van probleemoplossing kunnen toepassen tijdens gangbeeld analyse en inzetten
therapeutische (hulp)middelen
Bestand  
Programma.pdf15-9-2022 16:4757 KB
Guido Meys en Jos Decker
19,5
15,5
Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

Pro Education is een van de grootste opleiders op paramedisch gebied in Nederland. Wij bieden cursussen en opleidingen aan voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten. Bent u al paramedicus? Dan vindt u bij Pro Education een uitgebreid en actueel bij- en nascholingsaanbod om uw ambities te realiseren. Maar ook als u paramedicus wilt worden, kunt u bij ons terecht voor verschillende initiële HBO Bacheloropleidingen.  Daarnaast bieden we verschillende HBO-programma's en Masterclasses. Deze zijn vaak onderdeel van een langer lopend traject, waardoor u kunt 'stapelen' tot een volledige HBO-Bachelor- of Mastergraad.

Onze aanpak is uniek, omdat wij optimaal proberen aan te sluiten op de werksituatie van onze deelnemers. Door de lesgroepen klein te houden, krijgen alle deelnemers de mogelijkheid vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen. Daarnaast zijn al onze docenten vakspecialisten die met beide benen in het vakgebied staan.

Marathon 7
1213 PD
Hilversum
Postbus 447
1200 AK
Hilversum
020-5677999