Opleidingen details Organisatiegraad Paramedische Zorg
masterclass communicatie (ID nummer: 484568)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing222-9-2022 t/m 22-12-2022
Ergotherapeuten - Scholing222-9-2022 t/m 22-12-2022
Huidtherapeuten - Scholing222-9-2022 t/m 22-12-2022
Logopedisten - Scholing222-9-2022 t/m 22-12-2022
Oefentherapeuten - Scholing 222-9-2022 t/m 22-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

‘Ons samenwerkingsverband is er (bijna)! Maar hoe vertellen we het de anderen?’  

 

Tijdens deze online masterclass ga je als bestuurder, organisator of lid van de communicatie-werkgroep praktisch aan de slag met de communicatie van jouw netwerk of samenwerkingsverband. Wat vertel je wel, niet en wanneer? Hoe betrek je collega’s, deelnemers en stakeholders of werf je leden? Wanneer en hoe maak je gebruik van een nieuwsbrief, website of social media? 

 

We combineren theorie met praktijk, waarbij vooral de praktijk veel aandacht krijgt. Je leert over de noodzaak van communicatie, over kanalen en communicatiemiddelen. En je verwerkt de theorie meteen in de eigen communicatie en een eigen plan. De online bijeenkomst is geschikt voor beginnende en gevorderde samenwerkingsverbanden en netwerken.  

 

Voorafgaand aan de masterclass maak ik een analyse van de communicatie van je samenwerkingsverband. Na de masterclass kun je beginnen (of ga je verder) met je eigen communicatie, inclusief een stukje begeleiding of communicatieadvies van mij. Laat iedereen maar zien dat jouw netwerk er is! 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau fysiotherapieFysiotherapie portaal
DiëtistenStichting Kwaliteitsregister Paramedici
ErgotherapeutenStichting Kwaliteitsregister Paramedici
HuidtherapeutenStichting Kwaliteitsregister Paramedici
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregisterFysiotherapie portaal
1 2
Workshop
0
Scholing wordt bekostigd uit de gelden van het landelijke programma Organisatiegraad Paramedische Zorg
 Diëtisten
 Ergotherapeuten
 Huidtherapeuten
 Logopedisten
 Oefentherapeuten
- De deelnemer leert over de noodzaak van communicatie, communicatiekanalen en -middelen.
- De deelnemer verwerkt de opgedane theorie direct in de eigen communicatie en een eigen communicatieplan.
Bestand  
202209 Communicatie DEF(1).docx17-10-2022 12:0024 KB
Babette Langbroek, communicatie adviseur
2
0
Tijd18:30 - 20:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 20:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 20:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 20:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Het programma ‘Organisatiegraad’ komt voort uit het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg 2019. In dit akkoord hebben verschillende partijen uit de paramedische zorg, patiëntenfederatie, het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars uitgesproken samenwerking in de regio te bevorderen.

Het programma is daarmee een concrete invulling van het landelijk initiatief de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Ortheliuslaan 750
3528 BB
Utrecht
Ortheliuslaan 750
3528 BB
Utrecht
0652153405