Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut
Symposium ‘Psychosomatiek – van wetenschap naar praktijk’ (ID nummer: 483790)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 5,517-9-2022 t/m 17-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Op zaterdag 17 september 2022 organiseert het NPi op verzoek van en in samenwerking met de besturen van de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP) en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) het symposium ‘Psychosomatiek – van wetenschap naar praktijk’ in het Van der Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel te Ugchelen.

Het doel van dit symposium is om psychosomatisch fysiotherapeuten en oefentherapeuten een update te geven welke voor hen interessante, dat wil zeggen klinisch relevante, wetenschappelijke onderzoeken er de afgelopen tijd zijn gedaan op het gebied van de psychosomatiek.
Tijdens het symposium worden zowel de evidence als de praktische implicaties van recente onderzoeken en publicaties over de volgende thema’s belicht:

• Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)
• Functioneel Neurologische Stoornissen (FNS)
• Vermoeidheid bij chronische aandoeningen
• Beweeg- en lichaamsgerichte interventies bij mensen met psychische aandoeningen

Leerdoel:
Na dit symposium zijn de deelnemende psychosomatisch fysiotherapeuten en oefentherapeuten op de hoogte van de uitkomsten en praktische implicaties van recent onderzoek op het gebied van de volgende actuele psychosomatische thema’s: Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK), Functioneel Neurologische Stoornissen (FNS), vermoeidheid bij chronische aandoeningen, beweeg- en lichaamsgerichte interventies bij mensen met psychische aandoeningen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau fysiotherapieFysiotherapie portaal
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregisterFysiotherapie portaal
KwaliteitsRegister FysiotherapieFysiotherapie portaal
Oefentherapeuten Cesar en MensendieckStichting Kwaliteitsregister Paramedici
Symposium
240
215 met NPi-kortingskaart
 Oefentherapeuten
Het algemene leerdoel van het Symposium ‘Psychosomatiek – van wetenschap naar praktijk’ is:
Na dit symposium zijn de deelnemende psychosomatisch fysiotherapeuten en oefentherapeuten op de hoogte van de uitkomsten en praktische implicaties van recent onderzoek op het gebied van de volgende actuele psychosomatische thema’s: Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK), Functioneel Neurologische Stoornissen (FNS), vermoeidheid bij chronische aandoeningen, beweeg- en lichaamsgerichte interventies bij mensen met psychische aandoeningen.

Subdoelen:
- De deelnemer kan patiënten met matige Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) sneller herkennen. Tevens kan hij aangeven wat de toegevoegde waarde van geïntegreerde zorg is, zoals de blended behandeling.
- De deelnemer is zich ervan bewust dat het vermogen tot herkenning van lichaamssignalen dikwijls verstoord is bij patiënten met somatoforme stoornissen en kent de diagnostische hulpmiddelen om dat in kaart te brengen (zelfrapportage en lichaamstekeningen). Hij realiseert zich dat er bij mensen met een ernstige somatoforme stoornis vaak ook sprake is van een onderliggend trauma. Tevens kan de deelnemer aangeven wat de theoretische en empirische onderbouwing is van lichaams- en ervaringsgerichte diagnostiek en behandeling bij patiënten met ALK en chronische pijn, met een focus op (het vergroten van) het lichaamsbewustzijn / interoceptive awareness. Hij kan de effecten van interventies gericht op versterking van het lichaamsbewustzijn benoemen.
- De deelnemer kan de effecten van beweging en fysieke fitheid op angst en depressie benoemen, alsmede de onderliggende mechanismen. Tevens kan hij de belangrijke barrières voor therapietrouw in de fysiotherapiepraktijk benoemen. De deelnemer kent de meetinstrumenten die zijn aangewezen om na te gaan in welke mate iemand angstig of depressief is (de GAD-7 en PHQ-9), kan op basis van de uitkomsten van de screening beoordelen welke vervolgstappen geëigend zijn, en wanneer bewegen wordt aanbevolen als co-interventie. De deelnemer kan beschrijven welke evidentie er is voor het bevorderen van beweging en fysieke fitheid ter preventie en behandeling van angst en depressie, en hoe hij bij patiënten de motivatie voor fysieke activiteit kan helpen bevorderen.
- De deelnemer kan de epidemiologie van functioneel neurologische stoornissen (FNS) beschrijven en is zich bewust van zijn eigen (voor)oordelen over patiënten met FNS. Tevens kan de deelnemer de oorzakelijke (etiologische) en instandhoudende factoren van FNS benoemen op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. De deelnemer kan beschrijven wat de diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met FNS zijn volgens de vigerende richtlijnen.
- De deelnemer kan de ‘positieve’ diagnostische criteria van FNS herkennen en gebruiken. Tevens kan hij de basisprincipes van fysiotherapie / oefentherapie bij patiënten met FNS benoemen. De deelnemer kan de onderdelen van evidence-based educatie bij patiënten met FNS beschrijven en is bekend met de toepassing van katalepsie-inductie en hypnotische technieken bij patiënten met FNS.
- De deelnemer kan beschrijven wat de effecten van rustmomenten door de dag heen zijn op o.a. laaggradige ontsteking / pro-inflammatoire cytokines bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), wijdverspreide pijn / fibromyalgie, auto-immuunziekten en na covid en kanker. De deelnemer kan de principes van de methode ‘Opbouw van Reserves’ benoemen, alsmede de effecten van deze methode op de ervaren vermoeidheid, het slapen en slaapklachten. Tevens kan hij onderbouwen waarom deze methode voorwaardelijk is voor een stapsgewijze opbouw van inspanningen (graded activity) bij patiënten met een lage belastbaarheid.
Sprekers:
dr. Jooske van Busschbach, lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn, senior-onderzoeker
Annemarieke Fleming-Wubs MA, Post MSc, gezondheidszorgpsycholoog BIG
Else Ludden-Loman, fysiotherapeut
dr. Lineke Tak, psychiater
dr. Davy Vancampfort, fysiotherapeut, assistent professor
dr. Els van Westrienen, fysiotherapeut, docent, onderzoeker

Zie de bijlage hieronder voor een nadere toelichting op de expertise van de sprekers.
6
0
Tijd09:30 - 16:30
LocatieUgchelen (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00