Opleidingen details Amsterdam UMC Academie/Amstel Academie locatie VUmc
MRI Top-opleiding (ID nummer: 482010)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
MBB'ers - Scholing 27613-9-2022 t/m 13-9-2026
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving;

MRI-tichniek ontwikkelt zich in hoog tempo. Als MRI laborant moet je voldoende kennis en vaardigheden bezitten om een optimaal onderzoek te verrichten. De MRI-TOP opleiding biedt daarom een brede technische achtergrond én medisch-pathologische kennis. Door middel van praktijkopdrachten en casuïstiek leer je die kennis toe te passen in de praktijk.

Leerdoelen: 

Na de opleiding kun je zelfstandig in niet gestandaardiseerde beroepssituaties werken. Je kunt afwegingen maken over de keuze van een protocol en de opnametechniek aanpassen aan de situatie van de patiënt. Je kunt contra-indicaties en artefacten analyseren en oplossen. 

 

Cursus
4000
Inschrijfgeld is exclusief kosten studieboeken, lesmateriaal en overig gemaakte kosten
 MBB'ers
De cursist kan:
- Aangeven uit welke (belangrijkste) onderdelen een MRI scanner bestaat en wat functie van onderdelen is mbv volgende begrippen:
- resistieve/ supergeleidende/ permanente magneet
- open/ gesloten MRI systemen/ RF & spoelen/ gradiënten/ veldsterkte magneet/ kooi van Faraday/ reconstructie data
Verklaren hoe MR-signaal gegenereerd wordt mbv volgende begrippen:
- soorten magnetisme:
- paramagnetisch (diamagnetisch/ ferromagnetisch)/ protonen, neutronen, elektronen/ kernspin/ parallelle & anti-parallelle spins/ recessie/ Larmor-frequentie/ resonantie/ excitatie/ FID (Free Induction Decay)/ longitudinale magnetisatie/ transversale magnetisatie
- Aangeven wat risico's zijn van werken op een MRI scanner in relatie tot:
- magneetveld/ gradiënten/ RF puls/ geluidsniveau/ contrastgebruik/ NSF/ (absolute) contra-indicaties
- Beschrijven hoe de spinecho pulssequentie tot stand komt mbv de volgende begrippen:
- 90° -puls/ 180° -puls/ sliceseletie/ frequentiecodering/ gradiënt/ k-vlak/ echo/ repetitietijd/ echotijd
- Uitleggen waar de signaalintensiteit van MR-signaal van afhangt en hoe het beeldcontrast te beïnvloeden is mbv volgende begrippen:
- PD (Proton Density)/ T1 relaxatietijd/ T2 relaxatietijd/ T2* relaxatie/ echotijd/ repetitietijd/ weging v.h. signaal
- Verklaren wat de begrippen signaal-ruis verhouding & spatiële resolutie betekenen.
- Verklaren wat de invloed v.d. volgende parameters is op de beeldkwaliteit:
- plakdikte/ slice gap/ acquisitiematrix/ field of view (FOV)/ signaal-ruis verhouding/ ontvangstspoel/ flipangle
- De scantijd v.e. spinecho pulssequentie berekenen als de waarde v.d. volgende parameters gegeven zijn:
- TR (repetitietijd)/ TE (echotijd)/ FA (flipangle)/ FOV (field of view)/ spatiële resolutie/ matrix (percentage)/ RFOV (rectangular field of view)/ NSA/ NEX (number of signal averages)/ TA (scantijd)/ SNR (signal to noise ratio)
- Aangeven hoe signaal tot stand komt en hoe slices worden gereconstrueerd mbv de volgende begrippen:
- gradiënten/ slice selection/ frequency encoding/ phase encoding/ K-space (opbouw/ invullen)/ Fourier transformatie/ bandbreedte
- De verschillende sequenties herkennen en kan de verschillen, de voordelen en de nadelen benoemen van o.a.:
- spinecho (TSE/ FSE & HASTE/ SSFSE)/ Gradiëntecho (TruFi/ Fiesta/ B-FFE & TFI/ FGRE/ TFE)/ IR (Inversion Recovery)
- Aangeven welke contrastmiddelen op de MRI toegediend kunnen worden, wat de werking is en wat de voor- en nadelen zijn van de diverse middelen:
- godolineum based contrastmiddelen (Bloodpoolagents)/ iron-based contrastmiddelen/ maganese-based contrastmiddelen
- Onderstaande artefacten herkennen en verklaren:
- fold over artefact/ flowartefacten/ chemical-shift artefact/ susceptibiliteitsartefact/ bewegingsartefacten/ partial volume artefact/ zipper artefacts/ paramagnetische artefacten
- De volgende speciale technieken en onderzoeken globaal beschrijven:
- iPAT (GRAPPA/ SENSE)/ MR Spectroscopie/ MR Mammografie/ Cardiologie/ DWI (Diffusion Weighted Imaging)/ fMRI
- De volgende MRA technieken globaal beschrijven:
- TOF/ PCA/ CE-MRA
- Met betrekking tot de techniek:
- De MRI-opnamen op technisch kwaliteit beoordelen.
- Met betrekking tot de patiënt:
- De patiënt op een correcte en juiste manier begeleiden rond het MRI onderzoek conform de beroepscode voor RD laboranten.
- Met betrekking tot anderen:
- Personeel, patiënten en begeleiders, die niet op de hoogte zijn v.d. risisco's van MRI, op veilige en adequate manier voorlichten en begeleiden.
Bestand  
MRI Top rooster 2022 - 2023.pdf21-8-2022 15:59530 KB
zie upload
105
185
Tijd10:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Amsterdam UMC Academie /Amstel Academie locatie VUmc biedt opleidingen, bij- en nascholingen en trainingen aan voor medewerkers in (allerlei vormen van) zorginstellingen.

Een aantal scholingen is voor een specifieke groep ontwikkeld (verpleegkundigen, operatie-assistenten, anesthesiemedewerkers, beleidsmedewerkers, e.d.). Een deel van het aanbod is voor meerdere functiegroepen geschikt. Het aanbod wordt op de site actueel gehouden.

Daarnaast bestaat een groot deel uit maatwerk ter verdieping en ontwikkeling van de medewerker in diens huidige functie. Het maatwerk aanbod voor artsen en medici wordt specifiek ontwikkeld om aan de vraag te voldoen die tegemoet komt aan de specifieke beroepsuitoefenaar.  

De vraag voor accreditatie in specifieke beroepsgroepen neemt meer toe. Dit wordt verzorgd door deskundige docenten na overleg met overkoepelende organisaties die specifieke eisen aan de nascholing stelt.

Amsterdam UMC Academie/Amstel Academie Van der Boechorststraat 7
1081 BT
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
06 1103 7796