Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
NVLF jaarcongres 2022 - Replays (ID nummer: 477838)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Logopedisten - Scholing2825-11-2022 t/m 25-2-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het NVLF Jaarcongres heeft als doel het uitdragen van de vier kernwaarden (betrokken, betrouwbaar, deskundig en vernieuwend) zodat leden hun vak optimaal kunnen uitoefenen: het congres draagt bij aan de verbinding tussen de NVLF en haar leden en tussen leden onderling door een platform te bieden waar men elkaar ontmoet. Het congres daagt leden uit om te groeien in eigen vakmanschap en biedt inzicht in trends en actualiteiten uit de dynamische wereld van de gezondheidszorg en het onderwijs

Beroepsgroep
Logopedisten
Congres
95
Leden NVLF € 95,00
Studenten € 19,95
Niet-leden € 135,00
 Logopedisten
(1) Vergroten en verbreden van de vakkennis logopedie
(2) Zichtbaar maken van ontwikkelingen in de logopedie en de zorg in het algemeen
(3) Ontmoeten en verbinden van logopedisten met elkaar en met de NVLF
(4) Profilering van het vak logopedie en de NVLF als dé organisatie van en voor logopedisten.
 
Michel Dutree: voorzitter NVLF-bestuur

Suzanne Spliethoff – dagvoorzitter

Genomineerden namens Hogescholen
Voorzitter jury innovatieprijs

Lot Snijders – Blok - keynote, arts bij de afdeling Genetica van het Radboudumc en doet onderzoek naar genetische oorzaken van TOS

Voor de overige sprekers zie abstracts in de bijlage.
28
0
Locatie
Bijeenkomsten
 Logopedisten - ScholingTijd
Toekomstbestendige zorg: Digitale transformatie voor de computerhater110:15 - 11:15
Holistische stemtherapie110:15 - 11:15
Binden en boeien voor praktijkhouders110:15 - 11:15
Werken met focus en voldoening in drie keer vijf minuten110:15 - 11:15
Samenwerken met ouders van kinderen met TOS110:15 - 11:15
Dysfagie bij mensen met een verstandelijke beperking: laat ze niet stikken110:15 - 11:15
Werkgeheugen en logopedie110:15 - 11:15
Bouke Bouwt111:25 - 12:25
Down & Dementie: multidisciplinaire screening op verouderingsverschijnselen en de rol van de logopedist111:25 - 12:25
Pitches wetenschappelijk onderzoek logopedie1111:25 - 12:25
Goed geboerd111:25 - 12:25
Het Netwerk Amsterdamse Logopedisten: 2 leden vertellen over hun ervaringen111:25 - 12:25
Geen mentale fitheid zonder digitale fitheid111:25 - 12:25
Wispp: De reis van een innovatieve startup111:25 - 12:25
Handreiking online logopedie bij kinderen met spraak-/taalproblemen113:45 - 14:45
Lang leven met verlies113:45 - 14:45
Partcipatiegerichte doelen stellen samen met de cliënt: een praktische aanpak113:45 - 14:45
Een effectieve werkdag door meer grip en overzicht113:45 - 14:45
Samenwerken bij de behandeling van jonge zuigelingen op de NICU113:45 - 14:45
Handreiking online logopedie bij volwassenen met NAH113:45 - 14:45
FonoLog, een compleet pakket voor fonologische therapie113:45 - 14:45
Wat werkt voor peuters met TOS114:55 - 15:55
Zelfmanagement voor speekselcontrole bij kinderen; een kans voor de logopedist114:55 - 15:55
Evidence based handelen als logopedist; niet vanzelfsprekend114:55 - 15:55
Jonge stotterende kinderen, waar begin je?114:55 - 15:55
Kort en intensief behandelen, doen als het kan114:55 - 15:55
Ken je collega: kennismaken met verschillende werkvelden114:55 - 15:55
De Grid 3 vocabulaire groeit me je mee114:55 - 15:55

Beroepsvereniging van Logopedisten

Steinhagenseweg 2b
3446 GP
WOERDEN
Postbus 75
3440AB
Woerden
0348-457070