Opleidingen details Stichting ALL
Diagnostiek van rekenproblemen met RD4 (ID nummer: 477033)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1011-10-2022 t/m 10-10-2025
K&J/OG opleiding - behandeling 511-10-2022 t/m 10-10-2025
K&J/OG opleiding - diagnostiek511-10-2022 t/m 10-10-2025
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1011-10-2022 t/m 10-10-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving RD4: Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus  (www.rd4-rekenen.nl)
RD4 is een diagnostisch programma voor het kwalitatief analyseren van de rekenontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs. RD4 is een concrete uitwerking van het protocol ERWD voor het basisonderwijs en is opgezet aan de hand van de halfjaarlijkse doelen voor rekenen van de SLO en de handelingsniveaus zoals beschreven in het protocol. RD4 is gevalideerd. 
Het programma is bedoeld voor het diagnosticeren van rekenproblemen bij leerlingen die volgens het protocol ERWD in fase 3 van de ernst van achterstand bij rekenen zijn gekomen. Een diagnostisch onderzoek is dan noodzakelijk.    

Het programma is uitgewerkt aan de hand van de halfjaarlijkse doelen van de leerlijnen rekenen zoals beschreven door de SLO voor de groepen 1 tot en met 8 en is digitaal beschikbaar. Verticaal staan de leerlijnen aangegeven. Horizontaal zijn de doelen per leerlijn en per halfjaar vormgegeven in opgaven voor de leerling. De onderzoeker werkt systematisch en adaptief door de leerlijnen aan de hand van een navigator en beoordeelt de resultaten van de leerling op de leerlijnen. Het resultaat van diagnostisch onderzoek is een leerlingprofiel dat de rekenkundige ontwikkeling van de leerling in beeld brengt en tegelijkertijd de achterstand laat zien ten opzichte van de leeftijd en het groepsniveau van de leerling.  Het leerlingprofiel biedt aanknopingspunten voor effectieve begeleiding. Daarvoor is kennis van de rekenkundige ontwikkeling kinderen en didactische principes voor effectieve instructie noodzakelijk.

Doel van de cursus 'Diagnostiek met RD4'

1.  Komen tot een landelijk meer systematische en eenduidige wijze van kwalitatief diagnostisch onderzoek naar ernstige rekenproblemen en dyscalculie;
2.  Komen tot effectieve begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen of vermoedelijk dyscalculie

Opzet en inhoud van de cursus:

De deelnemers:
- leren werken met het instrument RD4
- nemen een volledig onderzoek af met RD4 bij een leerling in het basisonderwijs.
- analyseren de rekenkundige ontwikkeling van de leerling aan de hand van het leerlingprofiel
- stellen een plan op voor begeleiding (minimaal 6 weken,  maximaal 3 maanden)
- adviseren en ondersteunen de persoon die de begeleiding uitvoert of voeren zelf de begeleiding uit
- voeren een herhalingsonderzoek uit
- analyseren en beschrijven de ontwikkeling van de leerling.
 

Beoordeling
De deelnemers schrijven een verslag van het hele proces aan de hand van een logboek in een vast format (10-stappenplan).  

   

 

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
9
12
ja
550,00
10
toetsing en evaluatie
Deelnemers zijn werkzaam in het basisonderwijs of in een particuliere praktijk.
Bestand  
Programma cursus RD4.pdf5-7-2022 14:30199 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd19:00 - 21:45
Locatie
OpmerkingenDe cursus is online

Tijd19:00 - 21:45
Locatie
OpmerkingenDe cursus is online

Tijd19:00 - 21:45
Locatie
OpmerkingenDe cursus is online

Tijd19:00 - 21:45
Locatie
OpmerkingenDe cursus is online

Tijd19:00 - 21:45
Locatie
OpmerkingenDe cursus is online

Tijd19:00 - 21:45
Locatie
OpmerkingenDe cursus wordt online aangeboden.

Stichting ALL heeft tot doel het ontwikkelen van competenties van jongeren en volwassenen op gebied van geletterdheid, gecijferdheid, digitale vaardigheid, culturele en maatschappelijke participatie, welke hen in staat stellen zelfstandig en adequaat te handelen in een dynamische samenleving.

Herman van Swaneveltplein 3
3443 HZ
Woerden
0653318477