Opleidingen details Nazorg Borstkanker Academy
Masterclass Mammacare therapeut (ID nummer: 476898)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Huidtherapeuten - Scholing154-10-2022 t/m 4-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Huidtherapeuten, die te maken hebben met de oncologische patiënten: zijn gericht op oedeem bij deze patiëntengroep. Ze komen hierom heel frequent in aanraking met de groep mammacare patiënt en borstprotheses. Een patiëntengroep die vaak te kampen heeft met een complex beeld aan klachten en onderliggend lijden.

Deze patiëntengroep heeft enorm veel behoefte dat er kennis is van oedeem in relatie tot compressie en een borstprothese dragen. Een foutieve borstprothese en lingerie kan lijden tot een verergering van oedeem en beweging en pijnklachten. Er zal in hoge mate aandacht besteed worden aan het aanmeten van een borstprothese bij een specifieke patiënt rekening houdend met haar aandoening, behandeltraject, rest klachten en comorbiditeiten.

Hiervoor is er een nieuwe opleiding gestart gericht op de afgestudeerde huidtherapeuten. Naast deze opleidingsdag zal de deelnemer ook een praktijkervaringstraject doorlopen. Zodat zij tijdens deze masterclass kunnen laten zien dat zij ook dit onderdeel beheersen.

Deze masterclass bestaat uit een trainingsdag waar aandacht voor is voor deze specifieke patiënt. Daarnaast is er een ervaringstijdvak waarbij de opgedane kennis in de praktijk zal toegepast moeten worden. Hierbij wordt er gevraagd aan de deelnemer om een 20-tal praktijksituaties te beschrijven. Om de producten markt een lerend karakter te geven, zijn er een 4-tal casuïstieken opgesteld. De deelnemers zullen deze casuïstieken moeten “oplossen” door kennis op te doen over deze verschillenden mogelijkheden die de fabrikanten hebben.

Na afloop worden deze casuïstieken classicaal behandeld. 

Zie verder reader opleiding

Cursus
699
Inschrijfgeld kan verrekent worden indien de cursist met het concept verder wil gaan. Dit is overigens niet verplicht.
Declaratie van borstprotheses in de praktijk is een lastig onderdeel om voor elkaar te krijgen. Indien de praktijk hier toch mee aan de slag wil. Kan je een samenwerking opstarten met Borstkanker nazorg.
 Huidtherapeuten
1.3 Eindtermen
De huidtherapeut:
• Meet zelfstandig een correcte borstprothese aan, waarbij rekening gehouden wordt met het silhouet in al zijn aspecten van de betreffende patiënt.
• Kan de juiste borstprothese kiezen, rekening houdend met de aandoening, klachten en omstandigheden van de betreffende patiënt
• Adviseert de patiënt over aangepaste lingerie, hierbij rekening houdend met de aandoening en de gevolgen die hieruit voorkomen, zoals lymfoedeem, pijn en bewegingsbeperking.
• Weet welke medicatie van invloed zijn op het functioneren van de patiënt. Dit ook in relatie tot het dragen en vervangen van borstprotheses.
• Kent de gevolgen van eventueel ondergane bestralingen in relatie tot het dragen van een borstprothese.
• Adviseert over de voor de patiënt geschikte borstprothese rekening houdend met het eventueel aanwezige oedeem/bewegingsbeperkingen.
• Kan adviseren op het gebied van preventie van oedeem en bewegingsbeperking.
• Heeft kennis van het aanmeten van thoraxbandages en aanvullende mogelijkheden op druk te verhogen op probleemgebieden. Hierbij valt te denken aan o.a. pelotten en andere technieken
• Weet hoe het stepped care principe met het oog op compressieproducten toegepast kan worden, zodat er een juiste inzet mogelijk is m.b.t. compressiehulpmiddelen
• Kent de verschillende merken op de Nederlandse markt met betrekking tot borstprothese, kousen en andere compressiemogelijkheden.
• Kent de verschillende producten en mogelijkheden binnen deze merken.
• Weet welke medicatie van invloed zijn op het functioneren van de patiënt. Dit ook in relatie tot het dragen en vervangen van borstprotheses.
• Kent de gevolgen van eventueel ondergane bestralingen in relatie tot het dragen van een borstprothese. Weet hoe men een borstprothese moet aanmeten
• Kent ook de mogelijkheden om te voorzien in een aanvullende compressie hulpmiddel indien nodig. rekening houdend met de aandoening, klachten en omstandigheden van de betreffende patiënt
• Kan de verschillende compressiehulpmiddelen aanmeten. Armkousen, ACD en aanvullende compressiehulpmiddelen
Bestand  
reader Masterclass Mammacare therapeut.docx4-7-2022 11:37110 KB
Zie bestanden CV
38
0
Tijd8:45 - 18:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

De academy is een onderdeel van Nazorg Borstkanker en biedt masterclasses, na- en bijscholing aan op het gebeid van nazorg aan borstkankerpatienten, hulpmiddelen, compressietherapie en oefentherapie.

Wilhelminapark 28
2012KC
HAARLEM
0235317537