Opleidingen details Vlokhoven Opleidingen
Basiscursus EMDR volwassenen (ID nummer: 476363)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor gehele scholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen3024-10-2022 t/m 23-10-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Deze vierdaagse basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij relatief ongecompliceerde posttraumatische stressstoornis (type 1 trauma) en andere aan trauma gerelateerde stoornissen. Binnen deze cursus ligt er geen nadruk op complexe situaties, specifieke doelgroepen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder complexe PTSS. Om deze problematiek te kunnen behandelen wordt een EMDR vervolgtrainingnoodzakelijk geacht.

Wat leer je tijdens de basiscursus EMDR?

  • Je krijgt inzicht in het EMDR-protocol en indicatiestelling bij volwassen
  • Je hebt oog voor de toepassingsmogelijkheden van EMDR in behandeling
  • Je bent in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
10
24
ja
1045
32
Toetsing
CRKBO
1. Opleiding
Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie,

aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties.
Registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid *1), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid).

LET OP: bij inschrijving (*1) moet je het door de VGCt verstrekte bewijs van cgt’er in opleiding meesturen Houd er rekening mee dat een aanvraag tot lidmaatschap bij de VGCt tot drie maanden kan duren.
Registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG.
Een opleiding die naar het oordeel van de registratiecommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties. Hiervoor dien je een bewijs te sturen naar info@vlokhoventrainingen.nl naast je inschrijving.

2. Werkervaring
Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie. Indien iemand zich aanmeldt met een registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO of Postmaster SKJ, gelieve te overleggen met de cursist om te bepalen of deze opleiding het meest passend is.
Bestand  
Basiscursus EMDR.pdf28-6-2022 9:53161 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:45
Locatie

Tijd09:30 - 16:45
Locatie

Tijd09:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
Locatie

Tijd09:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 16:45
Locatie

Tijd09:00 - 17:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
Locatie

Tijd09:30 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:15
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Vlokhoven Opleidingen is een opleidingscentrum voor iedereen die werkt met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij ons kun je opleidingen volgen van de generalistische basis-GGZ tot en met gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Samen met een dynamisch netwerk van samenwerkingspartners stimuleren wij psychologen om uit te groeien tot de evidence-based professional van de toekomst.

Charles Petitweg 7 A5
4827 HJ
Breda
Charles Petitweg 7 A5
4827 HJ
Breda
0850041801