Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut
Masterclass handtherapie ’Early active’ nabehandeling van flexorpeesletsels (ID nummer: 475993)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Ergotherapeuten - Scholing626-11-2022 t/m 26-11-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. 'masterclasses'. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde expert, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

In deze masterclass staat de ‘early active’ nabehandeling van gehechte flexorpezen van de vingers centraal. Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVvPC) is aangegeven dat flexorpeesletsels in principe alleen nog maar met de ‘early active’-methode moeten worden nabehandeld. Alleen in hele bijzondere gevallen mag hiervan worden afweken. In de richtlijn wordt de ‘early active’-methode genoemd maar wordt de uitvoering hiervan inhoudelijk slechts summier besproken. Dit ten eerste omdat dit het kennisdomein en competentie zijn van de handtherapeut. En ten tweede omdat zowel in de literatuur als in de praktijk ER nog geen consensus IS over wat de meest optimale methode is.

In deze masterclass worden verschillende al bestaande protocollen en hun wetenschappelijke onderbouwing besproken. Verschillende opties voor spalken, de vele manieren voor het uitvoeren van ‘early active’-oefeningen en de ‘fine tuning’ van het revalidatietraject met zijn vele aspecten zullen de revue passeren. Dit met als doel om de deelnemer alle benodigde kennis en tools te geven om een zo optimaal mogelijk eindresultaat voor de patiënt te behalen en om het kritiekloos volgen van een vast protocol te ontmoedigen.

Doel

Na deze masterclass kan de deelnemer op basis van de opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig bij iedere patiënt met een gehechte flexorpees een adequaat ‘early active’ nabehandeling uitvoeren en deze daar waar nodig aanpassen voor een zo optimaal mogelijk eindresultaat.

Beroepsgroep
Ergotherapeuten
Cursus
250
Euro 250,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 225,- met NPi-kortingskaart
 Ergotherapeuten
Doel
Na deze masterclass kan de deelnemer op basis van de opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig bij iedere patiënt met een gehechte flexorpees een adequaat ‘early active’ nabehandeling uitvoeren en deze daar waar nodig aanpassen voor een zo optimaal mogelijk eindresultaat.
Subdoelen

Na afloop van de onderstaande programmaonderdelen kan de deelnemer:

De relevante literatuur als onderbouwing van de early-active postoperatieve behandeling van de gehechte flexorpezen van de hand benoemen.

Een ‘early-active’-type postoperatieve flexorpees-behandeling plannen én uitvoeren gebaseerd op de kennis van de gepresenteerde literatuur, relevante anatomie en peesgenezing én rekening houdend met de invloed van de zgn. ‘work of flexion’. Tevens is de deelnemer instaat om de behandeling niet uit te voeren op basis van een protocol (protocol-driven) maar d.m.v. een geïndividualiseerde behandeling (patient-centered) om zo de optimale behandeling voor elke patiënt te waarborgen.

De essentiële criteria beschrijven van de postoperatieve spalk en het oefenprogramma. Tevens is de deelnemer bekend met de voordelen van functionele oefenprogramma’s en instaat deze te integreren in de behandeling.

Bewust de invloed van ons brein beschrijven op de uitvoering van de oefenstof en het dagelijks gebruik van de hand voor een zo optimaal mogelijk resultaat.
Bestand  
Programma_2205521.docx23-6-2022 11:3048 KB
Zie CV
6
0
Tijd09:30 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00