Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Bariatrische chirurgie (ID nummer: 474305)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing1227-10-2022 t/m 27-10-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

E-learning module Bariatrische chirurgie

Aandacht voor de invloed van morbide obesitas en bariatrische chirurgie op de voedingsstatus met daarbij handvaten en adviezen voor een goede voedingsbegeleiding van patiënten voor en na bariatrische chirurgie.

Inhoud E-learning module Bariatrische chirurgie

  1. Bestuderen van het online e-book Bariatrische chirurgie.

  2. Invullen Zelfreflectieformulier Bariatrische chirurgie.

  3. Maken van de Toets Bariatrische chirurgie. U kunt rustig de tijd nemen om de toets te maken. Er is geen tijdslimiet gebonden aan het maken van de toets.

  4. Invullen Evaluatieformulier E-learning module Bariatrische chirurgie.

  5. Insturen van 'Toets Bariatrische chirurgie', 'Zelfreflectieformulier Bariatrische chirurgie' en 'Evaluatieformulier E-learning module Bariatrische chirurgie' naar VoedingOnline.

  6. Heeft u alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Toets Bariatrische chirurgie' juist beantwoord, dan ontvangt u een nascholingscertificaat. Haalt u het niet in één keer, dan kunt u maximaal 2x herkansen (totaal 3 pogingen).

  7. Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier, de reactiemogelijkheid in elk onderdeel van het online e-book en via de e-mail.

  8. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van genetica en voeding kan plaatsvinden via het forumonderdeel Bariatrische chirurgie op de internetsite van VoedingOnline.

150
€ 150 (e-book € 75 en de e-learning module € 75).
Er kan ook gekozen worden voor een jaarabonnement VoedingOnline waarbij alle beschikbare E-learning modules van
VoedingOnline vrij gevolgd kunnen worden (zonder extra kosten). Een individueel jaarabonnement VoedingOnline kost € 375 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 250 per jaar (zie www.voedingonline.nl).
Prijzen excl. BTW.
 Diëtisten
Leerdoelen E-learning module Bariatrische chirurgie

Na het volgen van deze module bent u in staat:
- aan te geven wanneer sprake is van obesitas en morbide obesitas en wat de gevolgen zijn;
- de complicaties en comorbiditeiten aan te geven die kunnen ontstaan door morbide obesitas;
- aan te geven wat de invloed van gewichtsverlies is op de complicaties en comorbiditeiten van morbide obesitas;
- te benoemen welke patiënten in aanmerking komen voor een bariatrische operatie;
- aan te geven welke screeningspunten onderdeel uitmaken van de diëtistische screening;
- te benoemen welke bariatrische operaties in Nederland worden uitgevoerd en wat hiervan de kenmerken zijn;
- aan te geven welke positieve en negatieve effecten kunnen worden bereikt door een bariatrische operatie;
- aan te geven welke punten besproken moeten worden met de patiënt zodat de patiënt een weloverwogen keuze maakt en goed voorbereid aan de bariatrische operatie begint;
- aan te geven welke risicofactoren kunnen leiden tot een verhoogd complicatierisico na een bariatrische operatie;
- te benoemen welke effecten morbide obesitas heeft op de voedingsstatus van de patiënt en welke effecten kunnen leiden tot een verhoogd complicatierisico;
- aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiënten met morbide obesitas;
- aan te geven welke voorbereidingen en voedingsadviezen van belang zijn voor een bariatrische operatie;
- te benoemen welke complicaties en voedingsproblemen kort na de bariatrische operatie kunnen optreden;
- aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn in de vroeg post-operatieve fase;
- aan te geven welke voedingsadviezen van belang zijn voor een goede voedingsstatus en in de preventie van terugval, voedingsproblemen en complicaties na een bariatrische operatie;
- aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij bariatrische patiënten en in welke frequentie deze uitgevoerd dienen te worden;
- aan te geven welke beweegadviezen nuttig zijn voor patiënten die een bariatrische operatie hebben ondergaan;
- aan te geven welke lange-termijn complicaties kunnen optreden na een bariatrische operatie en aan welke voedingsdeficiënties deze complicaties gerelateerd zijn;
- aan te geven welke voedingsdeficiënties vaak optreden na een bariatrische operatie en welke voedings- en suppletieadviezen van belang zijn om deze voedingsdeficiënties te voorkomen;
- aan te geven welke suppletieadviezen gelden voor bariatrische patiënten;
- te benoemen welke suppletiemogelijkheden beschikbaar zijn;
- aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn bij patiënten die contourherstellende postbariatrische chirurgie ondergaan;
- aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn bij zwangeren die een bariatrische operatie hebben ondergaan.
Bestand  
Bariatrische_chirurgie_elearning_ebook.pdf3-6-2022 16:00113 KB
M.A. Verheul-Koot
https://www.voedingonline.nl/page/VoedingOnline/VoedingOnline/Het-bedrijf-VoedingOnline/Manon-A.-Verheul-Koot
Voor beoordelaars zie het bijgevoegde document programmaoverzicht_bariatrie_2022.pdf
12
0

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593