Opleidingen details Uitgeverij Mens!
De polyvagaaltheorie in therapie (ID nummer: 472424)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Logopedisten - Scholing1218-1-2023 t/m 18-4-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze ervaringen en bepaalt of we ons veilig en verbonden voelen en bestand tegen de uitdagingen van het leven, of dat we gestrest, angstig of boos zijn (gemobiliseerd), of juist futloos, depressief en afgesloten (geïmmobiliseerd). Iemand die opgroeit in een veilige omgeving, zal een veerkrachtig zenuwstelsel hebben dat zich flexibel beweegt tussen de verschillende toestanden van arousal en rust. Hij keert gemakkelijk terug naar rust en vertrouwen. Door traumatiserende gebeurtenissen en onveilige gehechtheid verliest het zenuwstelsel echter deze flexibiliteit, met als gevolg dat iemand vast komt te zitten in een geactiveerde en/of geblokkeerde toestand. Verbondenheid en vertrouwen lijken dan niet meer tot het spectrum van mogelijke ervaringen te behoren. De polyvagaaltheorie geeft inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel, het effect van traumatische ervaringen en hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel.

De polyvagaaltheorie leert ons dat trauma het proces verstoort waarin het autonome zenuwstelsel ‘signaleert’ dat de traumatiserende gebeurtenissen voorbij zijn en het hier en nu veilig is. Cliënten met een traumageschiedenis ervaren vaak intense, op bescherming gerichte responsen van hun autonome zenuwstelsel, die ervoor zorgen dat zij overlevingsgedrag blijven vertonen. Deze adaptieve reacties worden een patroon waarop automatisch wordt ‘ingelogd’. Hun vermogen zichzelf te reguleren en relaties aan te gaan neemt af. Door in de therapeutische praktijk vanuit de polyvagaaltheorie met cliënten te werken kunnen ze deze ingesleten (vroegkinderlijke) gewoontepatronen van hun autonome zenuwstelsel gaan loslaten.

Deb Dana is wereldwijd de belangrijkste vertaler van de polyvagaaltheorie naar de therapeutische praktijk. In haar ervaringsgerichte workshop leer je over de basisprincipes van de polyvagaaltheorie, de toestanden van het autonome zenuwstelsel (ventraal vagaal, sympathisch en dorsaal vagaal) en ontdek je hoe je – zelf gereguleerd – een bron van regulatie voor je cliënten kunt zijn. Je gaat oefenen met interventies om getraumatiseerde cliënten te helpen hun vertrouwde zelfbeschermingsreacties te doorbreken, en de vaardigheden op te doen die nodig zijn om momenten van veiligheid te kunnen ervaren en daarvan te genieten.

Met behulp van deze aanpak kunnen cliënten naar een toestand van autonome regulatie worden gebracht waar ze de veiligheid kunnen vinden die noodzakelijk is voor een succesvolle behandeling.

Leerdoelen
- Weten hoe het autonome zenuwstelsel functioneert, wat het effect is van trauma op de werking ervan en inzicht verwerven in de polyvagaaltheorie.

- De reacties van ons autonome zenuwstelsel op signalen van veiligheid en gevaar in theorie en praktijk verkennen, en weten hoe deze te herkennen bij jezelf en cliënten en daarop te reageren.

- Cliënten kunnen helpen autonome responsen die tot mobilisatie of ineenstorting leiden bewust te worden en te doorbreken en nieuwe responspatronen te vormen die leiden tot veiligheid en verbondenheid.

- Leren hoe te werken met hulpbronnen die de regulatie bevorderen.

- Weten hoe te werken met impliciete overtuigingen van cliënten.

- Zelf ervaren wat het werken met het autonome zenuwstelsel volgens de polyvagaaltheorie inhoudt.

- Begrijpen waarom het belangrijk is om de kennis van het autonome zenuwstelsel te integreren in het therapeutische werk.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
Workshop
375
Voorinschrijvingstarief: 350 euro inclusief btw
Standaardtarief: 375 euro inclusief btw
 Logopedisten
- Weten hoe het autonome zenuwstelsel functioneert, wat het effect is van trauma op de werking ervan en inzicht verwerven in de polyvagaaltheorie.
- De reacties van ons autonome zenuwstelsel op signalen van veiligheid en gevaar in theorie en praktijk verkennen, en weten hoe deze te herkennen bij jezelf en cliënten en daarop te reageren.
- Cliënten kunnen helpen autonome responsen die tot mobilisatie of ineenstorting leiden bewust te worden en te doorbreken en nieuwe responspatronen te vormen die leiden tot veiligheid en verbondenheid.
- Leren hoe te werken met hulpbronnen die de regulatie bevorderen.
- Weten hoe te werken met impliciete overtuigingen van cliënten.
- Zelf ervaren wat het werken met het autonome zenuwstelsel volgens de polyvagaaltheorie inhoudt.
- Begrijpen waarom het belangrijk is om de kennis van het autonome zenuwstelsel te integreren in het therapeutische werk.
Deb Dana is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met (complex) trauma op basis van de polyvagaaltheorie. Haar aanpak doet recht aan de werking van het autonome zenuwstelsel, zodat de gevolgen van het trauma veilig onderzocht kunnen worden. Ze ontwikkelde de trainingenreeks ‘Rhythm of Regulation’ en geeft over de hele wereld les in het toepassen van de polyvagaaltheorie in de therapeutische praktijk. Ze is opgeleid in Internal Family Systems-therapie (IFS) en Sensorimotor Psychotherapy, en voltooide het certificaatprogramma voor traumatische stressstudies aan het Trauma Center. Als klinisch adviseur is ze verbonden aan Khiron Trauma Clinics en het Kinsey Institute van Indiana University. Daarnaast is ze medeoprichter van het Polyvagal Institute.

Deb Dana is de auteur van 'De polyvagaaltheorie in therapie: Basisboek', 'De polyvagaaltheorie in therapie: 50 oefeningen voor cliënten', 'De polyvagaaltheorie in therapie: Flipover' en 'Verankerd in veiligheid', en bewerkte samen met Stephen Porges het boek 'Therapeutische toepassingen van de polyvagaaltheorie'.
12
0
Tijd14:00 - 15:30
Locatie
OpmerkingenIn totaal vijf bijeenkomsten: vier hoofdmodules op 18 en 25 januari en 8 en 15 februari 2023 van 14.00-17.15 uur + een Q&A op 8 maart 2023 van 14.00-15.30 uur

Uitgeverij van boeken op het gebied van psychotrauma, gehechtheid en identiteitsontwikkeling + organisatie van congressen en workshops met (buitenlandse) auteurs

Brammershoopstraat 16
7858 TC
Eeserveen
0599745047