Opleidingen details Wonderwijs Coaching&Training
Opleiding Reflexintegratie Level 3 (ID nummer: 462537)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 1414-3-2022 t/m 14-3-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CURSUSINFORMATIE

LEVEL 3 RMTi: Lezen en schrijven.

RMTi level 3 behandelt hoe lees- en schrijfvermogen wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals het gezichtsvermogen, het vermogen om de klanken van de taal te herkennen en de motoriek. Je leert hoe we kunnen controleren op niet-geïntegreerde primitieve reflexen en je leert andere motorische ‘handicaps’ herkennen die belangrijk zijn bij leesproblemen. Je leert hoe we de lees- en schrijfvaardigheid kunnen verbeteren door ritmische bewegingen en reflexintegratie activiteiten.

De ritmische bewegingen zijn effectief voor elke leeftijd.

Het levert verbeteringen op in:

Spierspanning.

Houding.

Fysieke coördinatie.

Overgevoeligheden.

Concentratie. 

De visuele vaardigheden.

De auditieve vaardigheden.

Leerdoelen:

- Je weet wat reflexintegratie inhoudt met betrekking tot de visuele en auditieve aspecten.
- Je leert in twee dagen hoe de ontwikkeling van deze reflexen verloopt en wat hun invloed is; TLR, ATNR, STNR, MORO, FPR, HRR, Bauer Crawling, Babkin, Palmar Grasp en Pull to sit.
- Je leert hoe je deze reflexen kunt screenen, met toevoeging van auditieve en visuele stimulatie.

- Je leert hoe beweging en sensorische verwerking met elkaar verbonden zijn voor de ontwikkeling.
- Je kunt een ritmisch bewegingsprogramma opstellen voor de cliënt.

Cursus
550
Dit is inclusief manual.
 Ergotherapeuten
 Logopedisten
 Oefentherapeuten
-je weet waarom het belangrijk is dat de reflexen integreren en de zintuigen zich goed ontwikkelen, zodat er een stevig fundament gelegd kan worden
-je kent de functies van het visuele en auditieve systeem en waar in het brein deze processen plaatsvinden. Je weet welke belemmeringen er kunnen zijn om deze functies goed hun werk te laten doen.
-je weet welke gebieden in de hersenen belangrijk zijn bij taal en lezen en hoe de RMTi bewegingsoefeningen kunnen bijdragen aan verbetering op taal- en leesgebied.
-je weet hoe het zien zich ontwikkelt en welke visuele vaardigheden er belangrijk zijn in combinatie met motorische vaardigheden. Je weet welke reflexen gerelateerd zijn aan de visuele vaardigheden in combinatie met lichaamshouding.
-je weet wat het belang is van Isometrische bewegingsoefeningen en hoe je daar zicht en geluid in kunt toevoegen.
-je weet van de volgende reflexen hoe het bewegingspatroon is, op en in welke tijd ze zich ontwikkelen, hoe je ze controleert en welke bewegingsoefeningen bijdragen aan de integratie ervan: TLR, ATNR, STNR, MORO, Bauer Crawling, Babkin, Palmar Grasp en Pull to sit.
-je weet hoe je een auditief verwerkingsprobleem kunt herkennen, welke delen van het brein er mee in verband staan en je weet hoe je de integratie van reflexen kunt inzetten bij een auditief verwerkingsprobleem.
-je weet welke reflexen van belang zijn voor de ontwikkeling van de fijne motoriek en waartoe visueel-perceptuele en
motorische planningsproblemen toe kunnen leiden.
Bestand  
flyer RMTi level 3.pdf21-4-2023 20:42170 KB
Annemieke Hoogeboom-Veldt
14
8
Tijd09:00 - 17:30
LocatieCastricum (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:30
LocatieCastricum (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:30
LocatieCastricum (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:30
LocatieCastricum (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:30
LocatieCastricum (NL) (Toon kaart)

Opleidingsinstituut voor reflexintegratie. 

Bij Wonderwijs kun je de cursussen RMTi Level 1 & 2, RMTi Level 3 en RMTi School Readiness volgen.

Oude Parklaan 111 - 0.72
1901ZZ
Castricum
Eikenhorst 47
1901 ZS
Castricum
0610612853