Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Hypertensie (ID nummer: 461992)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing1230-5-2022 t/m 30-5-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Leerdoelen E-learning module Hypertensie
Aandacht voor voeding en leefstijl kan een belangrijke rol spelen in de preventie van hypertensie maar ook in de behandeling van dit ziektebeeld en het voorkomen van complicaties en comorbiditeit.
Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • de risicofactoren aan te geven die kunnen leiden tot hypertensie;
 • aan te geven hoe hypertensie ontstaat;
 • aan te geven wanneer sprake is van hypertensie en prehypertensie;
 • aan te geven wat de verschillende manieren van bloeddruk meten zijn en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de verschillende methoden;
 • aan te geven welke patiënten een verhoogd risico op hypertensie hebben;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiënten met (een verhoogd risico op) hypertensie;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn in de preventie van hypertensie;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedings- en leefstijladviezen in de preventie van hypertensie;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn om de bloeddruk weer te normaliseren nadat de diagnose hypertensie is gesteld;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen belangrijk zijn voor de preventie van complicaties en comorbiditeit van hypertensie;
 • aan te geven welke invloed veel gebruikte medicatie bij hypertensie heeft op de voedingsstatus;
 • aan te geven welke monitoring zinvol is bij patiënten met (een verhoogd risico op) hypertensie.

 

Inhoud E-learning module Hypertensie

 1. Bestuderen van het e-book Hypertensie.
 2. Maken van de Toets Hypertensie. U kunt rustig de tijd nemen om de toets te maken. Er is geen tijdslimiet gebonden aan het maken van de toets.
 3. Invullen Zelfreflectieformulier Hypertensie.
 4. Invullen Evaluatieformulier E-learning module Hypertensie.
 5. Insturen van 'Toets Hypertensie', 'Zelfreflectieformulier Hypertensie' en 'Evaluatieformulier E-learning module Hypertensie' naar het e-mailadres dat op de toets en formulieren staat vermeld.
 6. Heeft u alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Toets Hypertensie' juist beantwoord, dan ontvangt u een nascholingscertificaat. Haalt u het niet in één keer, dan krijgt u een 2e kans (zie FAQ Inhoudelijke aspecten).
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van hypertensie kan plaatsvinden via het forumonderdeel Hypertensie op de internetsite van VoedingOnline.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier.
150
€ 150 (e-book € 75 en de e-learning module € 75).
Er kan ook gekozen worden voor een jaarabonnement VoedingOnline waarbij alle beschikbare E-learning modules van
VoedingOnline vrij gevolgd kunnen worden (zonder extra kosten). Een individueel jaarabonnement VoedingOnline kost € 375 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 250 per jaar (zie www.voedingonline.nl).
Prijzen excl. 9% BTW.
 Diëtisten
zie omschrijving
Bestand  
Hypertensie_elearning_ebook.pdf15-2-2022 16:09108 KB
M.A. Verheul-Koot
https://www.voedingonline.nl/page/VoedingOnline/VoedingOnline/Het-bedrijf-VoedingOnline/Manon-A.-Verheul-Koot
12
12

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593