Opleidingen details Iris van Sen
MIO-bijscholing ’Samen op Reis’ - counseling prenatale screening. Intervisie dmv een serious game! (ID nummer: 459766)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) en/of MIO open inschrijving / accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
C. Methodisch intercollegiaal overleg4,51-4-2022 t/m 31-3-2025
PNS - Reflectie/MIO counseling prenatale screening4,51-4-2022 t/m 31-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De MIO bijscholing Samen op Reis is gericht op het optimaliseren van de algehele kwaliteit van counseling over prenatale screening (PNS) op aangeboren afwijkingen en aandoeningen. De focus ligt op het leren bieden van counseling op maat door het herkennen en begeleiden van verschillende zwangeren en hun partners. Tijdens de Samen op Reis gaan maximaal 12 deelnemers in groepsverband met een serious game aan de slag met diverse typerende en leerzame voorbeelden uit de dagelijkse beroepspraktijk. De deelnemers gaan met elkaar op pad, komen elkaar én zichzelf tegen en leren van elkaar door uit te wisselen en te reflecteren. Gezamenlijk onderzoeken zij hun eigen en elkaars ervaringen en opvattingen op een spelende en enigszins ontregelende manier. Deze bijscholing werkt via onderlinge uitwisseling van ervaringen (groepsreflectie), zelfreflectie gericht op het eigen functioneren als counselor en het middels intervisie ontwikkelen van inzichten om tijdens counseling over PNS in de dagelijkse praktijk in te zetten. Deze module is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), die de inhoudelijk expertise heeft ingebracht.

 

AANLEIDING

Deze bijscholing komt voort uit het ontwerpend onderzoek #jouwkeuzeonzezorg, waarbij voorafgaand aan de introductie van de 13-wekenecho de voorwaarden voor effectieve counseling  vanuit verloskundigen en zwangeren zijn onderzocht (o.a. afstemmen op ‘typen’ zwangeren en maatwerk vs eisen en protocollen).  De uitkomsten van het onderzoek vormden het uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze landelijk inzetbare MIO bijscholing voor counselors in de geboortezorg. Een belangrijk handelingsperspectief  van het onderzoek #jouwkeuzeonzezorg is het typeren van verschillende zwangeren aan de hand van persona’s, oftewel archetypen. Deze persona’s spelen een belangrijke rol als didactisch hulpmiddel bij de MIO bijscholing Samen op Reis samen met de onderzochte voorwaarden voor effectieve counseling. Het genoemde onderzoek werd gefinancierd door het Kwaliteitsfonds Prenatale Screening van het UMCG en ondersteund door een klankbordgroep met deelnemers vanuit o.a. SPSNN, KNOV, RIVM en AVAG.

 

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE INHOUD

Uiteraard dient bij de counseling PNS te worden voldaan aan een aantal vastgestelde criteria. Maar omdat elke zwangerschap uniek is, is de begeleiding en benadering van een zwangerschap door de counselend verloskundige dat ook. Dit vraagt een open en nieuwsgierige houding bij de begeleiding. In deze bijscholing wordt de zwangerschap benaderd als een reis van de zwangere en haar partner, samen met hun verloskundig zorgverlener. Daarbij is het voor de zorgverlener van belang bewust te zijn van zowel het perspectief van de zwangere op deze reis, als van het eigen perspectief. En dat laatste is tweeledig: zowel als professional, als van mens met eigen opvattingen, meningen, voorkeuren, ervaringen en levensbeschouwing.

Tijdens de MIO Samen op Reis gaan maximaal 12 deelnemers in groepsverband middels een serious game aan de slag met diverse typerende en leerzame praktijkvoorbeelden uit de dagelijkse beroepspraktijk. Aan de hand van verschillende werkvormen en verschillende niveaus van uitwisseling, wordt intercollegiaal overleg en reflectie op het eigen en elkaars handelen gefaciliteerd en gestimuleerd. Met de inzet van diverse persona’s (denk aan diverse opleidingsniveaus, beslisstijl, sociale context) wordt een begin gemaakt met het categoriseren en herkennen van verschillende ‘typen’ zwangeren en mogelijk handelingsperspectief ten aanzien van counseling. Deze persona’s vertegenwoordigen de diversiteit van de cliëntenpopulatie in de verloskundigenpraktijk en worden als middel gebruikt om tot uitwisseling en inzicht te komen.

Bij Samen op Reis zijn de deelnemers zowel reiziger als reisleider. In een creatieve en inspirerende werkvorm waarin uiteenlopende typen zwangeren centraal staan, gaan zij op ontdekkingstocht in diverse scenario’s. De deelnemers gaan met elkaar op pad, komen elkaar én zichzelf tegen en leren van elkaar door uit te wisselen en te reflecteren. Gezamenlijk onderzoeken zij de hieronder genoemde variabelen op een spelende en enigszins ontregelende manier. 


LET OP:

In de pdf die geupload is bij 'Uitwerking Inhoud en Literuatuur" is de complete projectbeschrijving van dit project 'Samen op Reis' te vinden.

Beroepsgroep
Deelregister Counseling Prenatale Screening
225
Bijeenkomst
Nee
Bestand  
22_02_01_SamenOpReis_programma.pdf1-2-2022 15:1684 KB
 
Hoofdniveau
Counseling prenatale screening - MIO/Reflectie
Tijd09:00 - 13:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 14:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een feestelijke jubileum editie!

Tijd09:00 - 13:00
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieDrachten (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieLienden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd10:00 - 14:30
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieGorinchem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd10:00 - 14:30
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd10:00 - 14:30
LocatiePurmerend (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHoogeveen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd10:00 - 14:30
LocatieHoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:30 - 14:45
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieVeendam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:30 - 13:30
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd14:00 - 18:00
LocatieWageningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:30 - 13:30
LocatieRenkum (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieDeventer (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd10:00 - 14:30
LocatiePoortugaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieDoesburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieZutphen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieEelde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieWezep (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:30 - 14:00
LocatieVlaardingen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieCulemborg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieDedemsvaart (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd12:00 - 16:00
LocatieHasselt (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieGouda (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 20:00
LocatieRaalte (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd13:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 13:00
LocatieHoogeveen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een besloten incompany training

Tijd09:00 - 12:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een pilotsessie tegen gereduceerd tarief

Bijscholing gericht op het optimaliseren van de algehele kwaliteit van counseling bij/over prenatale screening (PNS) op aangeboren afwijkingen.

Jacob van Bredastraat 20
7412 AX
Deventer
620278809