Opleidingen details Franciscus Gasthuis en Vlietland afdeling Franciscus Academie
Digitaal lesgeven (ID nummer: 457853)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2315-3-2022 t/m 14-3-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Door de huidige situatie rondom corona en met het oog op de digitalisering binnen de zorg, is het noodzakelijk om onderwijs op een andere manier/digitaal vorm te geven. Om het onderwijs hoogwaardig en optimaal te kunnen blijven geven, zijn andere competenties en vaardigheden nodig voor de docenten. Om medisch specialisten hier optimaal op voor te bereiden is deze workshop ontwikkeld. In twee bijeenkomsten worden medisch specialisten voorbereid op het werken met de techniek, het inzetten van passende interactieve werkvormen en de didactische grondslag van digitaal lesgeven.

 

De scholing vindt plaats in kleine groepen van maximaal 15 deelnemers. Iedere deelnemer heeft zijn/haar camera aan en kan vragen stellen, zodat interactie wordt bevorderd. Daarnaast worden gedurende de bijeenkomsten via verschillende tools vragen gesteld aan de deelnemers, hiervoor wordt bijvoorbeeld Mentimter gebruikt. Ook dienen de deelnemers te participeren in andere tools, zoals tijdens het brainstormen in Mindmeister, het invullen van een Padlet en het stellen van vragen aan elkaar en de trainer in Wonder.

 

Deel 1: Digitaal lesgeven

Deelnemers ervaren én leren hoe ze online onderwijs interactief kunnen maken. Ze krijgen nuttige tips en trucs voor het onderwijs dat ze zelf geven.

Leerdoelen:

 • De deelnemer kan een videoconferencing tool op een juiste manier inzetten voor online scholing.
 • De deelnemer weet waar een goede online scholing aan moet voldoen.
 • De deelnemer weet het belang van interactie in een online scholing.
 • De deelnemer kan interactie inzetten in een online scholing.
 • De deelnemer maakt kennis met verschillende online tools die interactie bevorderen tijdens online scholing.
 • De deelnemer kan op een didactisch verantwoorde wijze een fysieke scholing omzetten naar een online scholing.

 

Deel 2: Didactische werkvormen voor digitaal lesgeven

Deelnemers gaan in deze workshop aan de slag met didactische werkvormen voor digitaal lesgeven. Na de workshop weten de deelnemers wat van belang is om goed digitaal les te geven en hoe ze dit kunnen uitvoeren. Meerdere online werkvormen en tools komen aan bod die leren bewerkstelligen.

Leerdoelen:

 • De deelnemers leren over het opstellen van leerdoelen voor een online scholing.
 • De deelnemers hebben inzicht in het belang van werkvormen.
 • De deelnemers kunnen werkvormen kiezen die passend zijn bij hun leerdoelen.
 • De deelnemers weten hoe ze werkvormen op een juiste manier online in kunnen zetten.
 • De deelnemers ervaren voorbeelden van werkvormen in online scholing.
 • De deelnemers ervaren hoe je online kunt netwerken bij een online bijeenkomst.
 • De deelnemers ervaren meerdere online tools die leren bevorderen.
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Locatie Rotterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2Tijd
Deel 1115:00 - 16:10
Deel 2216:15 - 17:45

Fusieziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland, met 2 hoofdlocaties (Rotterdam en Schiedam) en 3 buitenpoliklinieken
STZ erkend.
Kleiweg 500
3045 PM
Rotterdam
Postbus 215
3100 AE
Schiedam
010-4616161