Opleidingen details Stichting PZNL
Samen beslissen in de palliatieve zorg, werkconferentie Propallia (ID nummer: 456301)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Geriatrie-Gerontologie3 
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In deze werkconferentie belichten we het thema ‘Samen beslissen’  breed en vanuit vele invalshoeken zodat de deelnemers, verrijkt en geïnspireerd, in hun eigen omgeving samen beslissen nog meer invulling kunnen geven.

Doelen van de bijeenkomst:

  • Deelnemers worden geïnformeerd over de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over samen beslissen en hoe dit toegepast kan worden in de praktijk.
  • Daarnaast krijgen ze inzicht in hoe samen beslissen vanuit patiëntenperspectief betekent en hoe het in de praktijk gebracht kan worden met behulp van positieve gezondheid.
  • Tot slot leren deelnemers hoe ze gedeelde besluitvorming met specifieke doelgroepen kunnen aanpakken: mensen met dementie en mensen met een migratieachtergond.
Tijd13:00 - 16:15
Locatie Gouda (NL) (Toon kaart)

PZNL ondersteunt, faciliteert en adviseert samenwerkingsverbanden zoals Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia en Consultatieteams, om een gezamenlijke missie uit te voeren: het verder ontwikkelen van interdisciplinaire netwerkzorg zodat patiënten en naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren.

Godebaldkwartier 419
3511 DT
Utrecht
Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088-2203900