Opleidingen details HUS Academie (scholingsafdeling Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.)
Eetstoornissen, nieuwste ontwikkelingen in Utrecht (ID nummer: 455559)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cluster1217-2-2022 t/m 16-2-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Na afloop van de nascholing is de deelnemer in staat:

-Actuele informatie te vinden over eetstoornissen, met name via de zorgstandaard eetstoornissen, de signalenkaart eetstoornissen voor de huisartsenpraktijk én de diverse producten van K-EET te raadplegen (Keeti advieslijn)

-Een gezin optimaal te voorzien van ondersteuning wanneer een kind in dit gezin (mogelijk) een eetstoornis heeft, waarbij de verzorgers tijdens de wachttijd op behandeling een belangrijke rol spelen.

-Niet alleen de BMI, maar juist andere factoren mee te nemen bij het stellen van de diagnose en de mate van ernst.

(Meerdaagse) Nascholing
42
42,50
Tijd17:50 - 20:15
Locatie

Bij Huisartsen Utrecht Stad werken bijna 45 praktijken met ruim 150 huisartsen samen om hun patienten in de stad Utrecht uitstekende huisartsenzorg te geven, wijkgericht en dichtbij huis. Vooral voor patienten met een chronische aandoening zoals DM en COPD is het belangrijk dat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd. Daarom werken de huisartsen van Huisartsen Utrecht Stad nauw samen met andere zorgverleners als praktijkondersteuners, gespecialiseerde verpleegkundigen, specialisten, dietistes, fysiotherapeuten en podotherapeuten. Zij doen dat in goed overleg en aan de hand van vaste afspraken, gecoordineerd door de huisarts.

Arthur van Schendelstraat 600, 4e etage
3500 AA
Utrecht
Postbus 7
3500 AA
Utrecht
06-12349391