Opleidingen details King nascholing
Basis- en Vervolg Schematherapie (ID nummer: 455391)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5012-4-2022 t/m 11-4-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Na afloop van de cursus :

zijn deelnemers in staat een goede inschatting te maken voor wie we/niet in aanmerking komt voor schematherapie.

zijn deelnemers in staat een op schematherapie afgestemde casusconceptualisatie te maken (ingevuld formulier en grafische weergave modimodel)

beschikken deelnemers over kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen schematherapie

zijn deelnemers in staat de therapeutische relatie te hanteren zoals deze in schematherapie bedoeld is

zijn deelnemers in staat de schema therapeutische interventies toe te passen in individuele-  en groeps- schematherapieën 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
10
14
ja
1495 inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King nascholing
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Hulverleners die werkzaam zijn in de SGGZ met patiënten met chronische AS I en/of AS II stoornissen. Voorwaarde is het hebben van kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie bij AS I problematiek.
en voor :
Cursisten in opleiding tot cognitief gedragstherapeut (vervolgcursus VGCt).
Cursisten in opleiding tot schematherapeut (vereiste daarbij: 100 uur basiscursus VGCt; registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe)
Cursisten in opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog, met als
voorwaarde het hebben van kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie bij AS I problematiek
Bestand  
Schematherapie-info.pdf3-1-2022 15:2350 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Czaar Peterstraat 111
1018PE
Amsterdam
0643438267