Opleidingen details Amsterdam UMC locatie VUmc / Amstel- VUmcAcademie
Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) (ID nummer: 454872)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2210-2-2022 t/m 9-2-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving;

Centraal staat de interactie in het teamoverleg en de invloed van elke deelnemer op de samenwerking en communicatie. De observatie benadrukt de kunst van een goed MDO en biedt handvaten om op een efficiënte en interactieve wijze consensus te bereiken. Hierdoor kan de behandeling van de patiënt geoptimaliseerd worden en doelmatigheid van de zorg verbeteren.

MDO observatie is een eenmalige interventie, met als doel bewustwording. Het is aan de MDO-groep zelf om teruggekoppelde kernpunten om te zetten in een plan en acties.

Centrale competenties

De competentiegebieden communicatie en samenwerking staan centraal in deze observatie, in mindere mate is er sprake van reflectie.

Aanleiding
Het diagnostisch en therapeutisch traject van de multidisciplinaire patiënt wordt steeds complexer. Niet alleen door de toename van kennis en techniek, ook omdat de patiënt steeds ouder wordt en de co-morbiditeit toeneemt. Dit behoeft bundeling van kennis door een samenspel van meerdere medische disciplines. Het MDO dient om complexe patiëntproblemen te bespreken, dilemma’s te benoemen, richtlijnen te volgen en een weloverwogen gemeenschappelijk behandelplan te maken. De beschikbare tijd is schaars en de druk op het MDO is groot. Een goed georganiseerd MDO levert een grote bijdrage aan kwalitatief hoge en veilige patiëntenzorg.

Doel
Het doel van de TeAMS MDO (multidisciplinair overleg) observatietraining is om de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van zorg voor de multidisciplinaire patiënt te vergroten. Dit willen we bereiken door de niet-technische competenties te vergroten, die nodig zijn om te participeren in multidisciplinaire teams. We willen de deelnemers bewustmaken van het belang van interactie en communicatie in het MDO en de invloed hiervan op de medische inhoud. We geven aandacht aan de competenties communicatie, samenwerking , zelfbewustzijn en leiderschap en willen belangrijke knelpunten omzetten in concrete plannen en acties.

Leerdoelen

  • Het formuleren van drie à vier verbeterpunten;
  • Het formuleren van concrete acties en mogelijkheid tot borging voor de komende 6-12 maanden op basis van feedback uit eigen MDO observaties.

Doelgroep
Alle deelnemers aan het MDO, verder genoemd MDO-leden.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Theoretische kaders en modellen versie 4.pdf28-12-2021 14:22641 KB
20150508 TeAMS draaiboek MDO v1.0.pdf28-12-2021 14:22361 KB
Programma MDO observaties.pdf28-12-2021 14:2286 KB
0
Tijd14:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 11:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd12:00 - 14:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 15:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd14:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 15:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 15:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De Amstel Academie verzorgt paramedische opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen, bij- en nascholingen en bedrijfsopleidingen voor gezondheidszorginstellingen zoals algemene en academische ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en instellingen voor thuiszorg. Bedrijfsopleidingen, die ondergebracht zijn in het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering, zijn gericht op medewerkers werkzaam op alle niveaus, al dan niet betrokken bij de directe patiëntenzorg.

VUmc Medische Faculteit Van der Boechorststraat 7 -H0 1081 BT Amsterdam
1081 BT
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
0204445084