Opleidingen details Beldman Opleidingen
50-UURS SPECIALISTISCHE VERVOLGCURSUS CGT BIJ ANGST, PERSOONLIJKHEID EN TRAUMA (ID nummer: 454488)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5029-9-2022 t/m 28-9-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beschrijving

Met deze cursus wordt je getraind om de cognitief-gedragstherapische principes toe te passen bij meer complexe casuïstiek.
Voor veel stoornissen zijn evidence-based behandelingen ontwikkeld, met goede tot zeer goede behandelresultaten. Toch blijkt het uitvoeren van deze behandelingen in de praktijk, zeker in het geval van co-morbide (persoonlijkheids)problematiek, niet eenvoudig.
Het cognitief-gedragstherapeutisch model zoals omschreven door Ten Broeke ea (2021) biedt een gedegen kader om ook complexe casuïstiek te begrijpen en van daaruit te komen tot weloverwogen behandelinterventies.

Je wordt tijdens de cursus vanuit dit kader getraind in drie essentiële vaardigheden:
-Conceptuele vaardigheden: oftewel de vaardigheid om, ook complexe casuïstiek, vanuit de leertheorie  instandhouding van klachten goed te begrijpen en van daaruit te komen tot weloverwogen behandelinterventies.
-Technische vaardigheden: oftewel de vaardigheid om, ook bij complexe casuïstiek, (ervaringsgerichte) behandelinterventies op een technisch vaardige wijze uit te voeren.
-Relationele vaardigheden: oftewel de vaardigheid om, ook bij complexe casuïstiek, moeilijk verlopende behandelinteracties op te merken en daar adequaat op te reageren.

Met name wordt je getraind in de toepassing van deze vaardigheden bij cliënten met (complexe) angst- en traumagerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Zo is er aandacht voor de vraag:
-hoe vanuit het leertheoretische kader instandhouding van klachten bij (complexe) casuïstiek het best begrepen kan worden.
-hoe bij angstproblematiek behandelinterventies zo worden vormgegeven dat deze het meest effectief zijn.
-hoe vroege ervaringen op verschillende manieren leiden tot patronen en klachten in het hier-en-nu.
-hoe op deze vroege ervaringen verschillende typen interventies met verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Zowel om patronen om te vormen als om klachten in het hier-en-nu te verminderen.
-hoe om te gaan met diverse moeilijk verlopende therapeutische interacties.
 
Leerdoelen
De meer gedetailleerde leerdoelen zien er als volgt uit:
-Angst-, traumagerelateerde- en persoonlijkheidsproblematiek conceptualiseren in relevante en begrijpelijke verklarende leertheoretische analyses.
-Met behulp van deze verklarende leertheoretische analyses bepalen hoe bij complexe casuïstiek vroege ervaringen op verschillende manieren tot klachten in het hier-en-nu kunnen leiden.
-Op basis van deze verklarende analyses weloverwogen interventies indiceren.
-Hoe, ook bij complexe angstcasuïstiek, volgens de “nieuwste inzichten” op het gebied van exposure een exposure-opdracht op te stellen.
-Patiënten op socratische wijze motiveren tot het aangaan van arousal-verhogende interventies zoals exposure.
-Daarbij moeilijk verlopende interacties identificeren.
-Deze moeilijk verlopende interacties conceptualiseren in verklarende leertheoretische en interactionele analyses.
-Vanuit deze analyses adequaat reageren op een aantal moeilijk verlopende therapeutische interacties.
-Bij complexe angst- en persoonlijkheidsproblematiek diverse (ervaringsgerichte) technieken inzetten om het effect van traumatische vroege ervaringen in het hier-en-nu te verminderen.
-En daarmee disfunctionele persoonlijkheidspatronen te doorbreken.
-Vaardigheidstekorten bij cliënten op kunnen merken.
-Cliënten adequate vaardigheden aanleren.
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
6
14
ja
1500
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. Tevens heb je een 100-uurs Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie gevolgd.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 20:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het geven van enthousiasmerende cursussen en opleidingen op het gebied van psychologie en psychotherapie

Griftdijk Noord 13d
6663 AA
Lent
Griftdijk Noord 13d
6663 AA
Lent
0645316634