Opleidingen details Hogeschool Utrecht post-bachelor
Post-hbo SPV Deskundigheisdbevordering SPV14 (ID nummer: 454371)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing GGZ14 
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Deze module draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de sociaal ps ychiatrisch verpleegkundige (SPV) in de rol als kwaliteitsbevorderaar (CanMEDS). Van de SPV wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt aan een houding en cultuur van permanente educatie en het bevorderen van de deskundigheid van de collega’s in de organisatie of daarbuiten.

De SPV signaleert wat de status is van de eigen lerende organisatie (valkuilen en krachten) opdat hij/zij in de rol als educator daar op kan aansluiten.

In deze module wordt de nadruk gelegd op competenties die de student kan gebruiken in het licht van het ontwikkelen van (leer)interventies voor een praktijkprobleem binnen de werkcontext of organisatie. In eerste instantie leert de student om de vraag achter de vraag te verkennen en daarmee niet in opleidingsreflex te schieten. Maar om bewust vanuit een breed scala aan interventies een werkwijkze te kiezen en gericht een praktijkprobleem op te lossen. Daartoe word het kader van Deen, Rondeel en Kessels (2018) aangereikt dat de student ook in de eigen werksituatie kan benutten. Een belangrijke, veelvoorkomende interventie van de SPV is het geven van intercollegiale consultatie. Daarom wordt hier in tweede instantie veel nadruk op gelegd in de module. Collegiale consultatie is een instrument om de eigen expertise beschikbaar te stellen en als rolmodel te fungeren. Vanuit de eigen expertise kan de SPV leren op een systemische wijze consultatie aan andere collega’s te verlenen. Het doel van consultatie is niet dat de zorg wordt overgenomen, maar dat de ontbrekende kennis en vaardigheden van collega’s worden aangevuld. 

         

Tijd10:00 - 12:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)


 

Heidelberglaan 7
3584 CS
Utrecht
postbus 12011
3501 AA
Utrecht
0623886175