Opleidingen details Vereniging Arts en Leefstijl
Pak hypertensie aan (ID nummer: 453954)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 321-2-2022 t/m 31-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het aantal patiënten met meerdere (leefstijlgerelateerde) chronische aandoeningen neemt toe.
Maar er is hoop; een gezonde leefstijl loont. Personen zonder hypertensie, die niet roken en ook geen overgewicht hebben, leven gemiddeld zes jaar langer en krijgen negen jaar later een ernstige chronische ziekte dan leeftijdsgenoten die deze risicofactoren wel hebben.
Leefstijlaanpassingen pakken de onderliggende pathofysiologie aan, waar medicatie alleen symptomen onderdrukken en een risico op bijwerkingen geven. In alle richtlijnen voor de behandeling van hypertensie hebben leefstijlaanpassingen een prominente plek, al dan niet in combinatie met antihypertensiva. Een gezonde leefstijl heeft niet alleen een positief effect op de bloeddruk, maar ook op alle cardiovasculaire risicofactoren en op het algemeen welbevinden.
Toch wordt er in de praktijk te weinig aandacht gegeven aan leefstijlinterventies en wordt snel gestart met antihypertensiva.
Het begeleiden van een patiënt richting een gezondere leefstijl is dus noodzakelijk, maar ook uitdagend. Om de zorgprofessional hierbij te ondersteunen, is de handleiding ‘Pak hypertensie aan’ ontwikkeld.

Het doel van de handleiding is het behandelen van een patiënt met hypertensie middels leefstijlinterventies, zodat het voorschrijven van antihypertensiva kan worden voorkomen, of zodat antihypertensiva kunnen worden afgebouwd of gestaakt.

De schrijvers van de handleiding zijn van mening dat de handleiding op goede wijze gebruikt kan worden indien de zorgprofessional de bijbehorende nascholing van Vereniging Arts en Leefstijl heeft gevolgd, waarin de inhoud en het gebruik van de handleiding uitvoerig behandeld zullen worden.

De handleiding ‘Pak hypertensie aan’ is opgedeeld is twee delen.
Het eerste deel van de handleiding gaat dieper in op potentiële leefstijlinterventies. Dit deel kan gebruikt worden voor alle hypertensie patiënten, met of zonder antihypertensiva.
Het tweede deel richt zich specifiek op het afbouwen van antihypertensiva bij patiënten die door leefstijlinterventies deze medicatie niet meer of in mindere mate nodig hebben.

Naar aanleiding van deze tweedeling van de handleiding zullen ook de twee bijeenkomsten van de nascholing ingericht worden.

Deelname aan deel 2 van de nascholing is alleen mogelijk indien deel 1 van de nascholing is bijgewoond. 

Leerdoelen:

Na deelname aan deel 1 van deze nascholing heeft de deelnemer kennis van:

 • Hypertensie in het algemeen
 • Leefstijlinterventies in het algemeen en de invloed hiervan op hypertensie
 • Specifieke leefstijlinterventies

In deel 2 van de nascholing:

 • Maakt de deelnemer kennis met het 8 stappenplan
 • Leert de deelnemer hoe antihypertensiva afgebouwd kunnen worden
 • Zal de deelnemer het geleerde in de praktijk brengen d.m.v. het oefenen met casuïstiek
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma.docx20-12-2021 15:1946 KB
35
€35 voor leden van vereniging Arts en Leefstijl, €50 voor niet leden
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Pak hypertensie aan deel 1 (theorie)107-06-202219:00 - 20:30
Pak hypertensie aan deel 2 (casuïstiek)128-06-202219:00 - 20:30

Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Pak hypertensie aan deel 1 (theorie)101-02-202220:00 - 21:30
Pak hypertensie aan deel 2 (casuïstiek)115-02-202220:00 - 21:30

Arts en Leefstijl is een organisatie zonder winstoogmerk. De Vereniging heeft als doel een gezonde leefstijl als medicijn in te voeren in de gezondheidszorg.

De Vereniging Arts en Leefstijl is opgericht voor artsen en zorgprofessionals. Ze richt zich erop om het bewustzijn over de effecten van voeding en leefstijl te vergroten, kennis en vaardigheden aangaande voeding en leefstijl te verbeteren, en wetenschappelijke inzichten daaromtrent te delen. Ze wil artsen en zorgprofessionals ondersteunen om de brug te slaan tussen kennis en de daadwerkelijke toepassing ervan in de praktijk.

De Vereniging Arts en Leefstijl vestigt de aandacht op voedings- en leefstijlinterventies (zowel preventief als curatief), om zo de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren, en om de medicalisering en kosten in de zorg drastisch te verminderen.

Onze missie: Focus op gezondheid als medicijn!
Vereniging Arts en Leefstijl wil Nederland gezonder maken door leefstijlgeneeskunde te implementeren in de gezondheidszorg. Hierin kennen we een centrale rol toe aan de praktijk van de huisarts. Het succesvol implementeren van leefstijl vereist multidisciplinaire samenwerking. Daarom zijn naast de huisarts ook zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn lid van Vereniging Arts en Leefstijl: zoals apothekers, medisch specialisten, POH-er, diëtisten, leefstijlcoaches. Met elkaar delen we de visie dat leefstijl een prominentie plaats verdient in de zorg. We willen dat patiënten weten dat ze met een gezonde leefstijl ziekten kunnen voorkomen en het gebruik van medicatie mogelijk kunnen verminderen.

Vereniging Arts en Leefstijl is een onafhankelijke, actieve, vooroplopende, innovatieve vereniging voor en door leden.

Wat we doen
Vereniging Arts en Leefstijl steunt de implementatie van leefstijl in de praktijkkamer van de (huis)artsen, medisch specialist en zorgprofessionals met wie hij samenwerkt en we zorgen ervoor dat leefstijlgeneeskunde een vast onderdeel wordt in het curriculum van medische en paramedische opleidingen.

Daarnaast bieden we kennis, expertise en ons netwerk aan bij beleidsmakers om de integratie van leefstijl in de gezondheidszorg te versnellen.

Leefstijlgeneeskunde maakt het werken in de gezondheidszorg nóg leuker, vermindert medicijngebruik door patiënten en maakt Nederland gezonder!

Onze activiteiten
Onze missie om leefstijlgeneeskunde in de praktijk een integraal onderdeel van de zorg te maken met het daarbij horende financieringsmodel, bereiken wij met de volgende activiteiten:

 • Belangenbehartiging: een van de speerpunten van A&L. In samenwerking met andere organisaties gaat de belangenbehartiging erg goed. Er zijn vele initiatieven van de grond gekomen waarbij A&L de voortrekker was in de uitwerking.
 • Wetenschap: We verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten van leefstijl(geneeskunde) naar de praktijk van de (huis)arts, medisch specialist en zorgprofessionals met wie wordt samengewerkt.
 • Educatie: Wij zijn de autoriteit op het gebied van evidence based leefstijl educatie. Wij bieden zorgprofessionals geaccrediteerde scholingen. Scholingen worden gegeven door experts binnen het specifieke vakgebied, zoals over de afbouw van medicatie bij DM2 en hypertensie. Ook werken wij samen met universiteiten om leefstijlgeneeskunde in het curriculum op te nemen.
 • Praktijk ondersteuning door materialen en shared practices: Wij bieden materialen aan die gebruikt kunnen worden in de praktijk, zoals het leefstijlroer, demedicalisatie-handleidingen en patiënt-folders. Via communities kunnen leden ervaringen delen, van elkaar leren en elkaar inspireren.
 • Jaarlijks congres: We organiseren jaarlijks het grootste leefstijlcongres van Nederland, met prominente sprekers, interactieve sessies, innovatieve oplossingen en voorbeelden van succesvolle implementaties van leefstijl in de praktijk.
 • Lobby: We zijn een autoriteit op het gebied van leefstijl en zetten onze expertise en onze relaties in om leefstijl hoger op de agenda te krijgen en integratie te versnellen bij de overheid, opleiders, zorgverzekeraars en relevante stakeholders.
 • Samenwerking: We zoeken samenwerking met organisaties die onze missie delen om krachten te bundelen en onze impact te vergroten.

Wat is leefstijl?
Leefstijl is de interactie tussen de verschillende pijlers die gezamenlijk van invloed zijn op de fysieke en mentale gezondheid van het individu. Vereniging Arts en Leefstijl heeft deze pijlers vormgegeven in het Leefstijlroer.

Een ongezonde leefstijl kan tot chronische aandoeningen leiden. Deze worden nu vaak met medicatie behandeld. Wetenschappelijk inzicht leert ons dat zelfs een kleine verandering van leefstijl invloed kan hebben op het verminderen of zelfs verdwijnen van de klachten van de patiënt. Dat is zo bij diabetes mellitus type 2 en bij hypertensie. Voor deze chronische aandoeningen hebben wij handleidingen ‘Demedicaliseren’ ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe met leefstijlinterventies medicatie kan worden afgebouwd.

Beatrixgebouw, Jaarbeurs Innovation Mile, Jaarbeursplein 6
3521 AL
Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL
Utrecht
0641218004