Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs
EMDR basisopleiding kind en jeugd (ID nummer: 453647)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen417-2-2022 t/m 6-2-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Introductie
Veel kinderen en jongeren worden tijdens hun leven blootgesteld aan een of meer traumatische gebeurtenissen voordat zij hun 18e levensjaar bereiken. Volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jongeren zijn in 2017 tussen de 26 en 37 per 1000 kinderen in Nederland mishandeld, verwaarloosd of getuige geweest van huiselijk geweld (Alink et al., 2017 & 2018). Een meta-analyse die 43 onafhankelijke studies evalueerde, toonde een totale prevalentie van 15,9% van posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij aan trauma blootgestelde kinderen en adolescenten. Kinderen en adolescenten die zijn blootgesteld aan interpersoonlijk trauma, bijvoorbeeld seksueel en fysiek misbruik, hebben de meeste kans om PTSS te ontwikkelen (Alisic et al., 2014). Deze negatieve jeugdervaringen blijken ook langdurige determinanten te zijn van gezondheidsrisicogedrag, psychische aandoeningen, sociaal disfunctioneren, invaliditeit, overlijden en verhoogde kosten voor de gezondheidszorg (Felitti et al. 2002; Smith, Dalgleish, & Meiser-Stedman, 2019). Daarom is een adequate traumagerichte behandeling voor kinderen en adolescenten met PTSS van belang (John-Baptiste Bastien et al., 2020). Voor de behandeling van kinderen en adolescenten met klinisch relevante niveaus van PTSS-symptomen bevelen de huidige internationale behandelrichtlijnen (ISTSS Guidelines Committee, 2019; National Institute for Care and Excellence, 2018; World Health Organization, 2013) de toepassing van traumagerichte cognitieve gedragstherapie of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapie aan. Hetzelfde geldt voor kinderen en adolescenten die lijden aan de invaliderende effecten van vroegkinderlijke traumatisering. Aanvullende interventies gericht op de behoeften van het individu zullen echter vaak nodig zijn (ISTSS Guidelines Committee, 2019).

EMDR is een effectief gebleken behandeling voor een posttraumatische stressstoornis en bij trauma- en stress gerelateerde problematiek. Bij EMDR wordt de cliënt verzocht een akelige herinnering op te roepen, waarna een afleidende stimulus wordt geïntroduceerd. Inmiddels zijn er protocollen ontwikkeld voor verschillende vormen van traumagerelateerde psychopathologie

De basistraining Eye Movement Desensitization and Reprocessing is bedoeld voor collega’s die werkzaam zijn in het kind- en jeugdveld. De eerste vier dagdelen staat het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen vijf dagdelen om de toepassing bij kinderen en adolescenten aan te leren. Hiervoor zijn kennis en vaardigheden ontwikkeling in het toepassen van het EMDR standaardprotocol bij de diverse leeftijdsgroepen noodzakelijk.  Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger – kind.

Werkbelasting
De cursus bestaat uit 43 contacturen, verdeeld over 1 bijeenkomst van 11 uur inclusief een lunchpauze van 1 uur en een 1 uur diner en 4 bijeenkomsten van 8 uur inclusief een lunchpauze van 60 minuten. In totaal wordt uitgegaan van 43 werkuren. Deze cursus vraagt ongeveer 6 uur aan huiswerk, waaronder het toepassen van het geleerde in de praktijk.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
12
28
ja
12
28
toetsing en evaluatie
CRKBO
Wij hanteren de geldende richtlijnen opgesteld door en te vinden op www.emdr.nl
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
Locatie
OpmerkingenLet op: ONLINE cursus en de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd9:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd9:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur en dag 3 , 4 en 5 zijn online

Tijd9:30 - 17:00
Locatie
OpmerkingenLet op: ONLINE cursus en de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd9:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd9:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd9:30 - 17:00
Locatie
OpmerkingenLet op: ONLINE cursus en de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd9:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieDe Koog (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: 2 t/m 5 juli op Texel, terugkomdagen online. Afwijkende lestijden dag 1.

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: dag 1 tot 21.00 uur, Online cursus!

Tijd09:30 - 17:00
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: dag 1 tot 21.00 uur, Online cursus!

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: dag 1 tot 21.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: dag 1 kent een programma tot 21.00 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: dag 1 kent een programma tot 21.00 uur

Tijd9:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: de 1e lesdag duurt tot 20.30 uur

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op: dag 1 kent een programma tot 21.00 uur. Cursus zal online starten (dag 1 en 2)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-3050240