Opleidingen details Forta Opleidingen
Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) (ID nummer: 453487)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen4823-3-2022 t/m 22-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken uit de huidige praktijk van de hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg. Om uw kennis te verdiepen organiseert Forta Opleidingen de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker.


Uitgangspunt en inhoud
Je maakt kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. De kern van CGt is het veranderen van negatieve gedrags- en gedachtepatronen. Het zijn vaak niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘bril’ waardoor hij of zij de dingen ziet. Als je kunt leren deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijg je een meer realistische kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kan het gedrag veranderen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen.
 Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod. Je leert inhoudelijk over cognitief gedragstherapeutisch werken, het proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie. In het tweede deel van de opleiding gaan we dieper in op de toepassing van dit gedragstherapeutisch werken bij de belangrijkste klachtgebieden. Tevens besteden we aandacht aan het gedragstherapeutische proces en motiverende technieken. Na afronding van de basiscursus kan de cursist zelfstandig cognitief gedragstherapeutische werkzaamheden onder supervisie uitvoeren.

In het eerste deel van de opleiding wordt ingegaan op het cognitief gedragstherapeutisch werken in het algemeen. Het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie worden behandeld. Vanaf bijeenkomst drie wordt ingegaan op de toepassing van dit gedragstherapeutisch werken bij de belangrijkste klachtgebieden: angst-, stemmings- en traumagerelateerde stoornissen.

De cursus omvat:

 • theoretische en praktijkgerichte uitleg
 • literatuurstudie en -besprekingen
 • demonstratie (door docent of d.m.v. videofragmenten)
 • oefenen van vaardigheden in rollenspelen (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten
 • casuïstiek bespreken
 • onderlinge gedragsmodificatie (OMG)

Voor onderwerpen zie draaiboek. 


Leerdoelen opleiding
Na afloop van de cursus beschikt de cursist over kennis van de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie.

Aan het eind van deze opleiding:

 1. kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 2. kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 3. kan de cursist betekenisanalyses en functieanalyses ontwerpen;
 4. kan de cursist interventies selecteren die aansluiten bij de probleemselectie, doelstelling van de behandeling en probleemanalyse;
 5. kan de cursist de kenmerken van de verschillende angstklachten en stemmingsstoornissen beschrijven;
 6. kan de cursist de theorie en technieken benoemen die nodig zijn om in ieder geval problemen die horen bij angstklachten en stemmingsstoornissen te behandelen;
 7. heeft de cursist kennisgemaakt met het opstellen van een behandelplan bij enkelvoudige problematiek waarin is opgenomen welke gedragsmatige en/of cognitieve factoren en mechanismen bewerkt moeten worden om de problemen te verminderen, wat de doelformuleringen zijn die het gewenste gedrag of de gewenste situatie beschrijven en welke interventies ingezet moeten worden om de problemen te verminderen en het gewenste gedrag te doen toenemen;
 8. kan de cursist registratieopdrachten en observatiemethoden inzetten, zowel ten behoeve van probleemselectie, de probleemanalyse, als ten behoeve van het evalueren van interventies;
 9. kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.


Doelgroep
Behandelaars met een hbo-opleiding: SPH, Verpleegkunde, SPV, MWD, SW, toegepaste psychologie.
Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

  BeroepsgroepBeroepsorganisatie
  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  Consultatieve PsychiatrieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  1 2 3
   behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
   hulpvraag en behandeldoel
   interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
   klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
   leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
   terugvalpreventie
   therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
   voorlichting over ziektebeeld en behandeling
   wetenschappelijke evidentie
  academici en HBO-ers
  Cursus
   Inleidend
   Verdiepend
  8
  14
  ja
  zie www.fortaopleidingen.nl
  48
  Toetsing
  CRKBO
  • Afgeronde HBO opleiding, zoals: verpleegkunde, SPH/ MWD/ Social Work, toegepaste psychologie, pedagogiek, creatieve therapie, SPV.
  • Wij adviseren een werkplek te hebben waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht.
  Bestand  
  CGW - Publieke deel.pdf22-12-2021 14:46368 KB
  Hoofdniveau
  Cogn.gth.werker Basiscursus
  Tijd9:30 - 16:15
  Locatie Online (NL) (Toon kaart)

  Tijd10:00 - 17:00
  LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

  Tijd9:30 - 16:30
  Locatie Rotterdam (NL) (Toon kaart)
  Opmerkingendeels op locatie en deels online

  Tijd09:30 - 16:15
  Locatie Online (NL) (Toon kaart)

  Tijd10:00 - 17:00
  LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

  Tijd09:00 - 16:00
  Locatie Online (NL) (Toon kaart)
  Opmerkingenincompany GGZ NHN

  Tijd10:00 - 16:45
  Locatie Poortugaal (NL) (Toon kaart)
  Opmerkingenincompany

  Tijd09:30 - 16:15
  Locatie Online (NL) (Toon kaart)

  Tijd09:30 - 16:15
  Locatie

  Tijd09:30 - 16:30
  LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
  Opmerkingenincompany

  Tijd10:00 - 17:00
  LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

  Tijd09:00 - 15:45
  Locatie

  Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor.

  Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren.

  Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en we beschikken daar over een aantal trainingsruimtes. Het werkgebied van Forta Opleidingen is echter veel groter, want we organiseren opleidingen door heel het land.

  Westblaak 94
  3012 KM
  Rotterdam
  010-2620736