Opleidingen details Opleidingen Van Genderen
Workshop ’Meerstoelentechniek’ (ID nummer: 452839)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1210-3-2022 t/m 9-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dit is een specialistische workshop over het gebruik van de meerstoelentechniek.

Deze workshop is bedoeld voor hulpverleners die al een basiscursus schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.

Het is bekend dat de stoelentechniek een belangrijk werkzaam element is binnen schematherapie, omdat het de schema’s verandert op belevingsniveau. In de praktijk blijkt het echter vaak toch moeilijk om deze techniek toe te passen. Sommige therapeuten voelen zich onervaren in het toepassen van deze techniek, omdat het niet hun gebruikelijke manier van werken is. Daarnaast zijn er in de praktijk diverse uitdagende situaties die nog niet behandeld zijn in eerdere cursussen. Zo kan de coping modus of de oudermodus zo sterk zijn dat de therapeut zich machteloos voelt en de techniek niet lijkt te werken.

Deze cursus heeft als doel de deelnemers handvatten te bieden voor hoe ze het werken met stoelen effectiever kunnen maken bij deze uitdagende situaties.

Verder zal er aandacht zijn voor de variaties in het gebruik van stoelen die nog niet, of nauwelijks, aan bod zijn gekomen in eerdere cursussen.

De workshop bestaat uit 2 dagen. Cursisten worden actief aangemoedigd om tussen deze 2 dagen zoveel mogelijk ervaring op te doen met imaginatie met rescripting. In dag 2 zal er ruimte zijn voor het bespreken en oefenen met ervaringen uit de praktijk.

Onderdelen van de workshop:

  • Stoelentechniek bij overcompenserende copingmodi
  • Probleemsituaties bij oudermodi
  • Variaties in het gebruik van de meerstoelentechniek
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Workshop
 Verdiepend
8
14
ja
€ 525
12,5
Geen toetsing, wel evaluatie
Hulpverleners die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen. Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde cursus Schematherapie Basis van 25 uur vereist.
Bestand  
WS MS Meerstoelentechniek.pdf10-12-2021 10:5642 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

 organisatie t.b.v. onderwijs in de geestelijke gezondsheidszorg, met name gericht op cognitieve- en schemagerichte gedragstherapie

Burgemeester Ceulenstraat 102
6212 CV
Maastricht
0639493716