Opleidingen details Congress Care
Online NVKG-NVN Themamiddag (ID nummer: 452823)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cluster149-2-2022 t/m 8-2-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dit symposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing bijna verzesvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot 290.000 nu. Het aantal zal in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. De ziektelast is voor patënten hoog, maar ook de impact van deze ziekte op mantelzorgers en op de samenleving is groot. Deze middag willen we op een interactieve manier samen naar de toekomst kijken. Wat kunnen we van elkaar leren? En zijn er initiatieven die we ook op onze eigen werkomgeving kunnen toepassen? In de plenaire sessies zullen we ingaan op klinische fenotypen van de ziekte van Alzheimer en op Lewy body dementie en Parkinson dementie. In de workshopronde is er aandacht voor aanvullende diagnostiek zoals het onderzoek van de logopedist, de waarde van FDG PET en liquor diagnostiek. Dementie gaat ook gepaard met ethische dillema’s zoals euthanasie bij dementie. Hoe kijkt u hier tegenaan? Hoe groot is de kans dat uw patiënt met Mild Cognitive Impairment een dementie ontwikkelt? Welke informatie deelt u daarover met uw patiënt? We hopen u praktische handvatten voor in de spreekkamer aan te reiken. Na de workshops is er aandacht voor nieuwe behandelingen en ontwikkelingen op het gebied van Alzheimer dementie. Wat is de stand van zaken ten aanzien van Aducanumab? Tijdens een interactieve discussie horen we ook graag uw mening als neuroloog of geriater werkzaam in dit gebied. Hoe ziet u de toekomst met mogelijk nieuwe behandelmogelijkheden?

We wensen u een inspirerend en leerzaam symposium toe en hopen u online te ontmoeten op woensdagmiddag 9 februari 2022!

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
DementieverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Geriatrie-GerontologieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5
(Meerdaags) Congres
Bestand  
Programma NVKG-NVN themamiddag.pdf23-12-2021 16:45371 KB
160
Medisch Specialist 160 EUR
Assistenten, VS en PA’s 110 EUR
Tijd14:00 - 18:40
Locatie

congresorganisatiebureau

Europalaan 16
5232 BC
's-Hertogenbosch
Postbus 440
5201 AK
's-Hertogenbosch
(073) 690 14 15