Opleidingen details RINO Zuid
EMDR Basistraining (ID nummer: 452585)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen3010-3-2022 t/m 9-3-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. 

Door het volgen van de module heeft de cursist kennis en vaardigheden verworven, en weet de cursist hoe deze kennis en vaardigheden toe te passen:

Verwerven van kennis:

  • De cursist kent de inhoud en aanbevelingen van de zorgstandaard PTSS.
  • De cursist kent de theorieën die de werking van EMDR ondersteunen.
  • De cursist kent de leertheorie en de verbinding van deze theorie met EMDR.
  • De cursist kent de stappen uit het standaardprotocol EMDR en de opbouw van het protocol.

Toepassen van kennis:

  • De cursist kan de traumagestuurde klachten van de individuele cliënt in kaart brengen en de relatie tussen klachten en leerervaringen herkennen.
  • De cursist kan een onderbouwde indicatie voor behandeling met EMDR stellen.
  • De cursist kan inschatten of andere interventies, bijvoorbeeld gericht op stabilisatie, nodig zijn.

Verwerven vaardigheden:

  • De cursist heeft gedurende de module alle stappen van het standaardprotocol actief doorlopen zowel in de rol van therapeut als in de rol van cliënt.
  • De cursist heeft tussen de bijeenkomsten in de werkomgeving geoefend met de uitvoering van het standaardprotocol .
  • De cursist heeft zicht op de eventuele moeilijkheden waar deze tijdens de uitvoering van het standaardprotocol tegenaan gelopen is en deze ter bespreking ingebracht in de cursus.
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
8
24
ja
600
30
toetsing en evaluatie
Deze module is een keuze-module in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog van RINO Zuid. Instapniveau is daarom basispsycholoog gevorderd in de opleiding tot GZ-psycholoog. Cursisten hebben vooraf de 100-urige module basis CGT afgerond met certificaat.
Bestand  
2. Programma EMDR_GZ 100322.pdf8-12-2021 15:2494 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 VGCT- Nascholingscursus - contacturenAantal urenDatumTijd
Inleiding in de theorie6610-03-202209:30 - 16:30
Standaardprotocol EMDR: stap 1 en 26617-03-202209:30 - 16:30
Standaardprotocol EMDR stap 3 t/m 76618-03-202209:30 - 16:30
EMDR in de praktijk6628-04-202209:30 - 16:30
Toets en EMDR in de praktijk6609-05-202209:30 - 16:30

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200