Opleidingen details King nascholing
Pubers met ADHD; wat kun je ermee? (ID nummer: 452533)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen721-3-2022 t/m 20-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In deze cursus worden 2 cognitief gedragstherapeutische protocollen behandeld: Zelf plannen en Zelf oplossingen bedenken. De protocollen zijn gericht op adolescenten met ADHD en de minder gemotiveerde adolescenten. Het betreft een zeer omvangrijke groep die risico loopt op schooluitval, verslavingen en andere bijkomende psychische stoornissen. Om ervoor te zorgen dat adolescenten gemotiveerd worden en blijven voor behandeling wordt er gebruik gemaakt van technieken uit de motiverende gespreksvoering. De basis hierbij is een open, motiverende houding van de behandelaar naar de adolescent. Het behandelprotocol Zelf plannen is gericht op de kernproblemen van adolescenten met ADHD: problemen in het kunnen plannen en organiseren. Binnen de behandeling Zelf oplossingen bedenken is de aanpak gericht op het vinden van oplossingen en het ontwikkelen van vaardigheden die kunnen helpen de doelen van de adolescent te bereiken.

Cursisten kunnen na het volgen van de workshop Zelf Plannen en Zelf Oplossingen Bedenken direct toepassen in de praktijk.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
25
ja
200
7
toetsing en evaluatie
CRKBO
Hulpverleners die werken met of interesse hebben in jongeren met ADHD met planningsproblemen en motivatieproblemen
Bestand  
publieke deel.pdf8-12-2021 10:5880 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Czaar Peterstraat 111
1018PE
Amsterdam
0643438267