Opleidingen details Maleene de Ridder
leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen (ID nummer: 451855)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 34025-1-2022 t/m 24-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het doel van de leergang is vrouwelijke artsen te ondersteunen en te begeleiden in persoonlijk leiderschap. Daarnaast is het doel vrouwelijke artsen te stimuleren leiderschapsrollen in zorgorganisaties te vervullen. 

De leergang is women-only omdat leiderschap gender-specifieke uitdagingen en valkuilen met zich meebrengt. Voor mannen geldt dat trouwens ook. Deelnemers worden gestimuleerd hun eigen stijl van leiderschap te ontdekken en ontwikkelen. Dit gezamenlijke leerproces blijkt leerzaam en ook als steunend ervaren te worden. Ons streven is een netwerk te creëren van vrouwelijke artsen in het management van organisaties die door een meer evenredige vertegenwoordiging hun toegevoegde waarde kunnen leveren aan een evenwichtiger en gezondere werksituatie in de medische zorg. De groep bestaat uit 10-14 vrouwelijke artsen met ca 5 jaar ervaring en afkomstig uit diverse medische specialismen

Opzet
Gestart wordt met een startbijeenkomst waarbij de deelnemers kennismaken met elkaar, de leidende principes van de leergang en een aantal 'vaste' werkvormen die tijdens de blokken worden gehanteerd zoals het maken van een reflectieverslag en de drie (fysieke) leiderschapsassen (embodied leadership). Vervolgens omvat de leergang 3 twee-daagse blokken en een 1-daagse slotbijeenkomst (blok 4). 

Werkwijze
We werken aan de hand van de TGI (thema gecentreerde interactie)methode: de verbinding met jezelf, met de relaties op je werk en met je relatie tot de context. Leiderschap (het Thema) komt pas tot zijn volle ontwikkeling als je evenveel gewicht weet te geven aan dat wat jij zelf wil, kan en aan waarde wil toevoegen, (Blok1) als dat wat anderen willen, kunnen en drijft (blok 2). Rekening houdend met de context waarin zich dit afspeelt (Je team, je afdeling binnen de organisatie, de organisatieontwikkeling en de ontwikkeling in de organisatie omgeving, zoals b.v. de politiek) (Blok 3). Vanaf 2020 is een 4e Blok toegevoegd waarbij wordt stilgestaan bij het duurzaam verankeren van inzichten en het ontwikkelen van een actieplan om de visie te realiseren. Gedurende de leergang wordt gewerkt met drie leerkernen/intervisiegroepen die tussentijds (tussen twee blokken in) samenkomen om leer-ervaringen uit te wisselen. 

Wat de leergang uniek maakt dat deelnemers herkennen dat zij vele thema’s delen die vaak voortkomen uit sociale (gender) patronen die eigen zijn aan mannelijke of vrouwelijke (groeps)dynamiek. Zij leren afstand te nemen en zich niet meer zo persoonlijk geraakt te voelen. Het jezelf of anderen de schuld geven maakte plaats voor “onthechter” strategisch sturen op eigen focus.
Bv. in blok 1: hoe zorg je dat je uitkomt voor wat je echt wil en daar ruimte mee inneemt. Vrouwen zijn nogal eens geneigd zich kleiner of onzichtbaarder te maken waardoor hun invloed minder aanwezig is. Hoe doe je dat dan op een assertieve en niet op een agressieve manier. Of hoe zorg je dat je de positie van de ander echt kent en dat ook zichtbaar/voelbaar maakt. Vrouwen kunnen nogal eens overgaan tot “telling en selling” in plaats van echt de connectie aan te gaan. Hoe ben je dus op een verbindende manier duidelijk (blok 2). Of hoe kan je op een niet-manipulatieve manier macht en invloed aanwenden om samen met anderen strategische doelen te behalen (blok 3).

Leerdoelen
- (her)ontdekken eigen kracht, waarden en drijfveren;
- ontwikkelen focus: weten wat echt belangrijk is;
- inzicht krijgen in en verdiepen en versterken van eigen (leiderschaps-)stijl, het effect op anderen en het kunnen variëren in stijl;
- leren effectief omgaan met invloed en macht in de samenwerking en het 'spel van organisaties';
- strategisch(er) onderhandelen en communiceren om dingen voor elkaar te krijgen;
- zicht ontwikkelen op eigen (professionele) netwerk en het belang hiervan;
- vergroten bewustwording perceptie over vrouwelijk leiderschap en gender op (organisatie-)gedrag in de zorg;
- ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor realiseren van ambities en behoud van inzetbaarheid/werkplezier.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma - 2019 blok 1-2-3-4.pdf2-12-2021 14:2060 KB
3975
voor vnva leden wordt er een korting gegeven
Tijd9:00 - 17:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)

Leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen.Deze leergang sluit aan bij de VNVA missie, die er naar streeft dat vrouwelijk artsentalent beter benut wordt en er meer vrouwelijke artsen doorstromen naar de top.De leergang is bestemd voor vrouwelijke artsen die al meerdere jaren hun professionele vaardigheden hebben toegepast en zich nu in een fase bevinden waarin zij meer invloed willen uitoefenen binnen hun werksituatie.Dat kan zowel vanuit een ambitie een leidinggevende of bestuurlijke functie te vervullen, als vanuit de behoefte meer persoonlijk leiderschap op zich te nemen binnen de bestaande werksituatie. Voor een uitgebreide folder en persoonlijk advies kun je contact op nemen met Maleene de Ridder - info@maleenederidder.com 

Tromphuis, MH Tromplaan 47
7513 AB
Enschede
063121404779