Opleidingen details Institute for Chronically Traumatized Children
EMDR bij preverbaal trauma (ID nummer: 451766)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen65-10-2022 t/m 4-10-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In deze workshop leren de deelnemers hoe het EMDR-protocol bij preverbaal trauma kan worden ingebed in een ouder-kind-trauma-therapie. Er is expliciete aandacht voor de IMH-aspecten, de rollen van ouders en die van de therapeut.

Inhoud

Hoe kan je preverbaal trauma verwerken, zodat er ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de ontwikkeling? In deze workshop is er ruime aandacht voor de behandeling van infants (0 tot 4 jarigen), maar we zullen ook stilstaan bij de oudere kinderen bij wie een vermoeden is van een preverbaal trauma. Zowel wanneer het verhaalbekend is, als wanneer daar slechts beperkte aanwijzingen voor zijn. Infants kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen meemaken zoals intrusieve medische handelingen, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling, maar ook ongevallen, verwaarlozing en huiselijk geweld. Herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn ontstaan in de zogenaamde preverbale fase en dus niet op bewust niveau toegankelijk. Bij deze jonge kinderen is het dan ook moeilijk te zien in hoeverre er sprake is van traumatisering. Door hun beperkte cognitieve ontwikkeling is verbale communicatie over ingrijpende gebeurtenissen niet of beperkt mogelijk. Soms zie je na enige tijd gedragsveranderingen bij dagelijkse handelingen die eerder geen probleem vormden (verzet bij verschonen, bij tandenpoetsen e.d.). Dit gedrag kan echter ook gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfase. Het diagnostisch beeld wordt duidelijker wanneer gedragsveranderingen (verzet, verdriet maar ook submissie!) zich voordoen bij soortgelijke traumatische ervaringen zoals nieuwe medische behandelingen maar ook wanneer hun emotionele ontwikkeling stagneert. De link naar de onverwerkte traumatische gebeurtenissen ligt dan voor de hand. De ouder kan soms uit angst of schuldgevoel, maar ook door eigen traumatisering, niet goed meer als steunfiguur en opvoeder optreden. Door een klacht bestendigend interactiepatroon kunnen gedragsproblemen van het kind zelfs verergeren. De omgeving gaat denken aan ADHD of ASS. Artsen, psychologen en politiefunctionarissen vertellen de ouders nog vaak dat preverbaal trauma niet echt wordt opgeslagen. Wij zien echter dat de ontwikkeling -inclusief de hechtingsrelatie- alleen maar meer ontregeld raakt als behandeling wordt uitgesteld. 

EMDR blijkt een goede methode om de preverbale traumatische herinneringsbestanden te bewerken. Vaak zie je een tijdelijke recessie en vervolgens een razendsnel herstel van de emotionele, sociale en bijvoorbeeld ook de spel-ontwikkeling. De behandeling
beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan. Het OKTT protocol heeft een aanpassing van EMDR Storytelling (Lovett) als uitgangspunt en vraagt een actieve inbreng van ouders/ hechtingsfiguren als co-therapeut. Voor de behandelaar betekent dat specifieke aandacht om ervoor te zorgen dat ouders daartoe in staat zijn. Bij de - zeer jonge- kinderen is EMDR meestal een deel-methodiek binnen een ouder- kind psychotherapie: naast de traumaverwerking leren we ouders de tijdelijke regressie te begrijpen en de hechting te bevorderen. In een aantal gevallen blijkt een EMDR-behandeling voor henzelf geïndiceerd.

Bij oudere kinderen kan trauma uit de preverbale fase (mede)ten grondslag liggen aan de klachten waarmee ze zich op latere leeftijd melden. Traumabehandeling op recente ervaringen stagneert dan. Op basis van een -deels fictief- verhaal is ook hier behandeling goed mogelijk. 

Leerdoelen 

De deelnemer krijgt inzicht in de wijze waarop klachten verbonden kunnen zijn aan trauma.

De deelnemer leert aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat traumabehandeling kan worden ingezet.

De deelnemer leert hoe verhaal te maken bij -deels- onbekend trauma.

De deelnemer leert hoe ouders in te zetten als co-therapeut.

De deelnemer leert welke persoonlijke dilemma’s hij/zij kan tegenkomen bij deze vorm van traumabehandeling. 

Voor wie: 

EMDR-therapeuten met minimaal een afgeronde basisopleiding. Deze workshop heeft als aanvangsniveau en wordt gegeven op universitair niveau. Basiskennis over preverbaal trauma wordt verondersteld en het is aan te bevelen de webinar Preverbaal trauma (h)erkennen gezien te hebben voor deelname (zie www.ariannestruik.com).  

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
15
60
ja
275
6
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Academische opleiding psycholoog/pedagoog en EMDR basisopleiding

Voorafgaand aan deze workshop dienen deelnemers de 2 uur durende webinar preverbaal trauma (h)erkennen te hebben gevolgd.
Daarnaast hebben deelnemers twee artikelen gelezen.
• Went, M.(2014). Ouder-Kind-Trauma-Therapie. Een geïntegreerde psychotherapeutische behandeling met EMDR voor kinderen met preverbaal trauma. In Tijdschrift voor GZ psychologie, maart 2014
• OuderKindTraumaTherapie: hoe werkt dat nou bij baby’s? (2018) M.Went
Tijdschrift VKJP, special DAIMH, 2018
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Ik ben ontwikkelingspsycholoog, gz psycholoog en emdr supervisor.  The Institute for Chronically Traumatized Children ICTC organiseert workshops voor professionals die werken met getraumatiseerde kinderen en kinderen met overgewicht 

ICTC PO box 407
4677
Agnes Water QLD Australia
Arianne Struik ICTC PO box 407
4677
Agnes Water QLD Australia
+61405238861