Opleidingen details Cure & Care Development
Vroege herkenning en interventie voor jongeren met ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek (ID nummer: 451738)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen67-3-2022 t/m 6-3-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inhoud cursus                                  

Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor en hebben een grote impact op de psychische en lichamelijke gezondheid en het psychosociale functioneren. Ze beginnen zich typisch te manifesteren vanaf het begin van de puberteit. Ook al aarzelen heel wat behandelaars om de diagnose te stellen en behandeling te richten op de persoonlijkheidsstoornis zelf, toch zijn er toenemend aanwijzingen dat een vroege herkenning en behandeling cruciaal zijn voor de verdere prognose. Tijdens deze cursusdag wordt de basiskennis rond vroege detectie en interventie gedeeld en worden basisvaardigheden getraind: hoe kan je screenen op aanwezige kenmerken van persoonlijkheidspathologie? Hoe bespreek je een diagnose? Wat zijn werkzame elementen in behandeling? Vanuit welke basishouding kan je met jongeren en ouders in gesprek gaan? Hoe hanteer je de therapeutische relatie? Hoe kan je als team samenwerken? Deze vragen en dilemma’s worden geïllustreerd met casusmateriaal en filmpjes.

 

Onderwerpen

De lesdag staat in het teken van het laatste wetenschappelijke inzicht ten aanzien van de vroeg signalering van persoonlijkheidsproblematiek en bewezen effectieve behandelmethodes. Aan de hand van een eigen casus wordt er geoefend met het herkennen / stellen en bespreken van de diagnostiek en opstellen van een behandelplan. Hierbij is ook aandacht voor het opbouwen van een goede werkrelatie, het systeem en samenwerking binnen het team.

De volgende onderwerpen komen in deze bijeenkomst aan bod:

·        Diagnostiek: herkennen van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten; plaatsen binnen een model van stadiëring en profilering en bespreken en terugkoppelen van de diagnostiek in het gezin

·        Behandeling: kennen en kunnen hanteren van enkele van de werkzame factoren in een behandeling, zoals echt en authentiek contact, herstellen van breuken en motiveren

·        Team: meer zicht op mogelijke valkuilen in het team rondom deze casussen en op werkzame teaminteracties

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

1.      Kennen deelnemers het recente onderzoek over de betrouwbaarheid en validiteit van de diagnose van PS bij jongeren

2.      Kunnen deelnemers (ontwikkelende) persoonlijkheidspathologie beter herkennen

3.      Kunnen deelnemers een indicatie voor behandelings-intensiteit/-dosis stellen op basis van een model van stadiëring

4.      Kunnen deelnemers de diagnose in contact met een gezin bespreken

5.      Kennen deelnemers het recente onderzoek rond werkzame behandelprogramma’s en -mechanismen

6.      Kunnen deelnemers een gesprek voeren met jongeren en ouders vanuit een adequate basishouding

7.      Kunnen deelnemers werken met de therapeutische relatie

8.      Hebben deelnemers een model voor de samenwerking als team rondom deze casussen

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
8
20
ja
330
6
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
-
Bestand  
Brochuretekst.pdf1-12-2021 18:04389 KB
 
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
Locatie Arnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
Locatie Arnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
026 368 44 11