Opleidingen details Vlokhoven Opleidingen
Basiscursus ACT (2 dagen) (ID nummer: 451271)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor gehele scholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1231-5-2022 t/m 30-5-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In deze 2-daagse geaccrediteerde basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) maak je kennis met het ACT model van psychologische (in)flexibiliteit. De kern van ACT is doen wat er voor jou toe doet en daarbij moeilijkheden meenemen omdat ze nu eenmaal bij het leven horen. ACT is een transdiagnostische cognitieve gedragstherapie gericht op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Dit is het vermogen om, afhankelijk van de context, gedrag te veranderen of juist door te zetten om zich te bewegen in de richting van de waardevolle aspecten van het leven. Mindfulness is een essentieel deel van ACT. Ook therapeuten worstelen met zaken die zij liever vermijden en het is niet mogelijk om ACT te doen zonder zelf open te staan voor deze algemeen menselijke processen. Daarom doen we experiëntiële oefeningen zodat je als cursist zelf de effecten van ACT kunt ervaren. Daarnaast is aandacht voor de theorie, casusconceptualisatie en het oefenen met klinische ACT-processen in een behandeling.

Je legt dus niet alleen een theoretische basis, maar maakt door ervaringsgericht leren ook zelf kennis met ACT-oefeningen.

Na afloop van de cursus:

  • Ben je op de hoogte van de filosofische achtergrond en theoretische basis van ACT.
  • Heb je de klinische processen van het ACT-model ervaren.
  • Kun je de klinische processen van het ACT-model toepassen in een casus.
  • Ben je in staat om interventies toe te passen gericht op het bevorderen van bereidheid/aanvaarding en waardengerichte activiteiten.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2 3
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
20
ja
465
12
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
n.v.t.
Bestand  
Draaiboek Tweedaagse cursus ACT.docx13-1-2022 13:5916 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
Locatie

Vlokhoven Opleidingen is een opleidingscentrum voor iedereen die werkt met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij ons kun je opleidingen volgen van de generalistische basis-GGZ tot en met gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Samen met een dynamisch netwerk van samenwerkingspartners stimuleren wij psychologen om uit te groeien tot de evidence-based professional van de toekomst.

Charles Petitweg 7 A5
4827 HJ
Breda
Charles Petitweg 7 A5
4827 HJ
Breda
0850041801