Opleidingen details Forta Opleidingen
Vervolgopleiding CGT (25 uur) Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) (ID nummer: 450843)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen2517-3-2022 t/m 16-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) is de klinische toepassing van 'the work' van Byron Katie. In deze methode worden disfunctionele cognities en onderliggende overtuigingen opgespoord en onderzocht door het stellen van 4 vragen en het 'omkeren' van de gedachte. IBSR is een methode die toepasbaar is bij verschillende klachten binnen de psychologische hulpverlening, zoals spanningsklachten, stemmingsklachten, angstklachten, verslaving en systeembehandelingen.

Aan het eind van de cursus weet je wat IBSR inhoudt en hoe je IBSR als methode toe kan passen in de praktijk.

Uitgangspunt

Je leert middels het bevragen van eigen gedachten over de methode IBSR en de toepassing in de klinische praktijk.

 

Doel, methode en opzet van de cursus

De opleiding bestaat uit 4 lesdagen. Het doel van de cursus is om de basisprincipes van IBSR te leren, ervaren en uiteindelijk toe te passen in de klinische praktijk. Tijdens de cursusdagen zal veel worden geoefend met de techniek en hoe deze techniek in de praktijk in te zetten in cognitief gedragstherapeutische behandelingen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de plaats in het cognitief gedragstherapeutisch proces en de specifieke therapeutische interactie binnen IBSR.

Bij de opzet van de opleiding is ervoor gekozen veel te oefenen met eigen (disfunctionele) cognities. De achterliggende gedachte hierbij is dat dit bij zal dragen aan het leren begrijpen van de methode en daarbij het inzicht in de verschillen en overeenkomsten met andere cognitieve interventies. Daarbij is de verwachting dat het bijdraagt aan het aanleren van de passende therapeutische houding en het begeleiden van het uitdaagproces bij cliënten. Het bespreken van de theoretische achtergrond, de relevante literatuur en aanvullende technieken bij specifieke klachtgebieden of doelgroepen zal hierop aanvullend worden ingezet om het geleerde op passende wijze in te kunnen zetten binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces.

 

 

Onderwerpen

Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

 • Plaatsing van IBSR binnen de psychotherapie en cognitieve gedragstherapie
 • Moment van toepassing binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces
 • De specifieke therapeutische houding binnen IBSR
 • Opsporen van (hot) cognities, middels werkbladen
 • Uitdagen van cognities met behulp van IBSR, deels middels werkbladen
 • Inzetten van huiswerk binnen IBSR
 • Specifieke technieken binnen de IBSR
 • IBSR bij specifieke klachtbeelden zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, verslaving, zelfbeeld.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus ben je in staat om IBSR op een effectieve manier toe te passen door:

 1. IBSR in te zetten als interventie op een passend moment binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces.
 2. Cognities op te sporen en cognities uit te dagen door middel van de '4 vragen' en de omkeringen.
 3. Passend huiswerk/verwerkingsopdrachten af met client af te spreken.
 4. De specifieke therapeutische houding binnen IBSR te gebruiken.
 5. De techniek in de behandeling van diverse klachtgebieden toe te passen.

 

Doelgroep

 • Universitair opgeleide hulpverleners zoals, psychologen, pedagogen, orthopedagogen, verpleegkundig specialisten en artsen.
 • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
Actuele prijs op www.fortaopleidingen.nl
25
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
Toelatingscriteria
● Afgeronde basisopleiding CGt.
● Wij adviseren een werkplek te hebben waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. Indien je je wilt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en werksettingseis.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany

Tijd10:00 - 17:15
Locatie

Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en we beschikken daar over een aantal trainingsruimtes. Het werkgebied van Forta Opleidingen is echter veel groter, want we organiseren opleidingen door heel het land.

Westblaak 94
3012 KM
Rotterdam
010-2620736