Opleidingen details King nascholing
Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) (ID nummer: 450320)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen3017-3-2022 t/m 16-3-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

• Theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;

• Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in standhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

• Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGT-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

• Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;

• Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder tenminste registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, contra conditioneren, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

Na afloop van de cursus:

1. heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken en doen;

2. kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

3. kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

4. kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

5. kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, evalueren en afsluiten;

6. kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
12
14
ja
825 inclusief lunch en gebruik digitale omgeving
30
toetsing en evaluatie
CRKBO
De 30-urige inleiding is ook toegankelijk voor professionals die in de praktijk nog geen cognitieve gedragstherapie (kunnen) toepassen. Wanneer je vervolgens het verdiepende deel van 70 uur wilt volgen, mag er maximaal 1 jaar zitten tussen de laatste lesdag van de 30-urige inleiding en de start van het 70-urige verdiepende deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Vanaf het verdiepende is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.
Bestand  
publieke deel.pdf17-11-2021 16:0788 KB
Hoofdniveau
CGt Basis-introductiecrs
Tijd9:30 - 15:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 15:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 15:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 15:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 15:30
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocent: drs Arnoud van Loon

Tijd09:00 - 15:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
LocatieHoofddorp (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 15:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocent: drs Arnoud van Loon

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 15:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDocent: drs Arnoud van Loon

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Czaar Peterstraat 111
1018PE
Amsterdam
0643438267