Opleidingen details INZICHT, coaching en communicatie
Post-HBO Registeropleiding tot Coachend Leidinggevende (ID nummer: 450200)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

De bij/nascholing Coachend Leidinggevende is ontwikkeld voor medici, praktijkeigenaren, leidinggevenden, teamleiders die zich op Post-HBO niveau (verder) willen ontwikkelen op het gebied van professioneel leiderschap, effectieve communicatie en samenwerking. Vandaag de dag hebben medici, naast medische kennis en competenties, ook communicatieve en professionele leiderschapsvaardigheden nodig om in de continu veranderende en uitdagende zorgomgeving professioneel en effectief hun beroep te kunnen uitoefenen.

Daarnaast ontstaat er een steeds grotere vraag naar effectief leiderschap binnen de gezondheidszorg. In de praktijk blijkt dat veel leidinggevenden zijn doorgegroeid en geen of weinig scholing hebben genoten in de voorbeeldrol die zij bekleden. Veel medisch leidinggevenden zijn met name praktisch ingesteld en werken vaak mee in plaats van aan een praktijk, afdeling of organisatie. De wijze waarop zij deze rol invullen, heeft effect op de (integrale) samenwerking, de cultuur binnen de organisatie, cliëntervaringen en de resultaten.

Om zowel cliënten als medewerkers/collega’s effectief en zorgvuldig te begeleiden is het voor leidinggevenden medici van belang dat zij, naast inhoudelijke (vak)kennis ook breed zijn ontwikkeld op interpersoonlijke vaardigheden zodat zij dieperliggende oorzaken van verstoringen binnen hun teams en de organisatie kunnen herkennen, deze inzichtelijk kunnen maken en hierop effectieve interventies kunnen inzetten.

Deze opleiding biedt de mogelijkheid om als leidinggevende medici (waaronder praktijkeigenaren, leidinggevenden, teamleiders) een coachende, proactieve en verantwoordelijke grondhouding en attitude te ontwikkelen en deze te verstevigen in de beroepspraktijk. De ontwikkeling op interpersoonlijke vaardigheden zoals het effectief kunnen beïnvloeden van medewerkers naar een hogere mate van taakvolwassenheid, een professionele grondhouding, de kunst van effectieve communicatie en daarnaast leidinggeven vanuit authenticiteit en verbinding, zijn essentiële onderdelen.

Na een succesvolle afronding van de Post-HBO registeropleiding tot Coachend Leidinggevende ontvangen deelnemers het Post-HBO diploma Coachend Leidinggevende en beschikken medici over een eigen visie op effectief en professioneel medisch leiderschap, zijn zij in staat om bewuster leiding te geven aan henzelf en anderen en zijn zij beter in staat om zelfsturing en zelfmanagement in te zetten in complexere situaties in de beroepspraktijk. 

Daarnaast beschikken zij over kennis en vaardigheden om professionaliteit te scheiden van emotionaliteit in eigen en andermans handelen, concreet en effectief te communiceren en weten zij medewerkers op verschillende niveaus te stimuleren naar een hogere mate van (zelf)reflectie, zelfbewustzijn, zelfsturing en taakvolwassenheid. Deze groei heeft een positief effect op zowel de organisatie als op het cliëntencontact.

In deze opleiding staan o.a. de onderstaande leerdoelen centraal:

 • Het ontwikkelen van een eigen visie op effectief professioneel en medisch leiderschap
 • Het ontwikkelen van zelfsturing en zelfmanagement in complexere situaties
 • Het ontwikkelen van bewustzijn over eigen gedrag en communicatie in de interactie met een ander 
 • Het ontwikkelen en kunnen toepassen van kernkwaliteiten binnen de rol van medisch leidinggevende
 • Het ontwikkelen van de vaardigheid om professionaliteit te kunnen scheiden van emotionaliteit in eigen en andermans handelen 
 • Het ontwikkelen van de vaardigheden om medewerkers te motiveren en inspireren naar een hogere mate van proactiviteit, samenwerking en taakvolwassenheid
 • Effectiever en concreter kunnen communiceren met verschillende stakeholders
 • De vaardigheden ontwikkelen om conflicten proactiever bespreekbaar te maken
 • De vaardigheden ontwikkelen om zichtbaar te zijn voor anderen en effectief medisch leiderschap in te zetten gericht op vertrouwen en eigenaarschap
 • De vaardigheden ontwikkelen om draagvlak te creëren voor zelfsturing binnen de organisatie en/of het team
 • Een meer (integrale) samenwerking en saamhorigheid bevorderen binnen zowel het team als de organisatie
(Meerdaagse) Nascholing
7500
De Learningtrack Effectief & Bewust Leiderschap kost € 7500,- exclusief BTW. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.
Tijd09:00 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Wij zijn een ambitieus bureau en hebben een duidelijke visie op het belang van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van mensen in relaties en organisaties.
Wij hebben ons gespecialiseerd in het ontwikkelen, begeleiden en trainen van mensen op het vlak van persoonlijk leiderschap en communicatie. Onze mening is dat zowel zakelijke als persoonlijke groei en succes begint bij persoonlijk leiderschap. Want wie zichzelf kent, kent iedereen!

Inzicht in onze producten:
Post HBO Registeropleiding tot Professional coach
Vervolgopleidingen
Coaching
Maatwerktrajecten
Trainingen

Huis ter Duinstraat 29
2202 CS
Noordwijk
071 - 362 69 64