Opleidingen details PAO Psychologie
Oplossingsgericht coachen en adviseren (ID nummer: 450125)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek272-2-2023 t/m 1-2-2026
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Begeleid of adviseer jij, op inhoudelijk gebied, andere professionals? Wil jij hen op een oplossingsgerichte manier begeleiden, coachen of adviseren? Hoe doe je dat?

Als gedragskundige fungeer je vaak als inhoudelijk begeleider of adviseur voor andere professionals. Je hebt inhoudelijk een sturende functie met een bepaalde mate van eindverantwoordelijkheid, terwijl je soms geen of nauwelijks contact hebt met de cliënt. Het is dus essentieel dat je de medewerker die wél cliëntcontact heeft op zo’n manier coacht en adviseert dat deze een optimaal resultaat bereikt in het contact met de cliënt.

In deze cursus verdiep je je in de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering en in het bijzonder in de toepassing van deze methode bij het coachen en adviseren van medewerkers of collega’s (intern of extern).

Bij de oplossingsgerichte methodiek staat niet het probleem dat een medewerker inbrengt centraal, maar datgene waar de medewerker op wil uitkomen met de client of de situatie die hij inbrengt. Door oplossingsgericht te coachen en te “adviseren”, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de vaardigheden en kennis van de medewerker zelf.

Degenen die ervaring hebben opgedaan met oplossingsgericht werken beschrijven het als respectvol, dicht bij de beleving van de gesprekspartner en zeer effectief.

Voor de cursus is geen basiskennis nodig van het oplossingsgerichte gedachtengoed.

Na afloop van deze cursus:

Beschik je over meer kennis over oplossingsgerichte methodiek
Beschik je over vaardigheden om oplossingsgerichte gespreksvoering toe te passen in de advisering aan en coaching van medewerkers (intern/extern)
Beschik je over vaardigheden om oplossingsgerichte gespreksvoering toe te passen in verschillende situaties en heb je de oplossingsgerichte methodiek kunnen integreren in je eigen professionele werkwijze

Voor meer informatie: https://pao.nl/oplossingsgericht-coachen-en-adviseren/

 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
1095
27
toetsing en evaluatie
CRKBO
Psychologen, (ortho)pedagogen en anderen (hbo- of wo-vooropleiding) die intern of extern professionals coachen of adviseren.
Bestand  
OCA publieksinfo.docx16-11-2021 11:5052 KB
Hoofdniveau
SV nascholing didaktiek
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Postbus 24004 / A163
3502 MA
Utrecht
Postbus 24004 / A163
3502 MA
Utrecht
085-4879310