Opleidingen details Vlokhoven Opleidingen
Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: transdiagnostisch behandelen (ID nummer: 449979)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor gehele scholing
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen2523-2-2022 t/m 22-2-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

In de afgelopen jaren heeft het klachtgericht behandelen van cliënten in de GGZ een grote vlucht genomen en zijn behandelingen aan de hand van protocollen aan de orde van de dag. Hoewel er uiteraard goede en wetenschappelijk bewezen resultaten te behalen zijn met deze benadering, wordt het door behandelaren zeer regelmatig als niet helemaal passend of beperkend gezien en kan de aansluiting bij de cliënt verloren gaan. Er is vaak sprake van comorbiditeit en er zijn onderliggende psychopathologische processen die de specifiek klachtgerichte behandeling ontoereikend maken. 

Bij systemen als de DSM wordt geen rekening gehouden met transdiagnostische factoren: factoren die de categorie overstijgen. Bij transdiagnostisch behandelen wordt bij het behandelen van verschillende diagnoses gemikt op de onderliggende psychopathologische processen in plaats van op de verschillende voorliggende uitingen daarvan. Het gaat niet zozeer om welke diagnose de cliënt heeft, maar welke cliënt de diagnose heeft. 

 

Emotionele stoornissen blijken meer overeenkomsten dan verschillen te hebben: vergelijkbare symptomen, gelijke aanleg en vergelijkbare reacties op behandeling. Onderzoek onderschrijft dan ook het nut van geïntegreerde transdiagnostische  behandeling van stoornissen als paniekstoornis, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stressstoornis, obsessief compulsieve stoornis en depressie.

 

Het Unified Protocol brengt de krachtigste cognitief gedragstherapeutische technieken voor de behandeling van specifieke emotionele stoornissen bijeen en gebruikt theoretische inzichten op gebied van emotieregulatie. Het gaat hierbij om behandelingen met één set interventies, gericht op verschillende stoornissen met gemeenschappelijke kenmerken die gunstig reageren op dezelfde therapeutische methoden. Het Unified protocol (Barlow) zal in deze cursus dan ook als leidraad gebruikt worden.

In de eerste bijeenkomst van de cursus staan, naast de theorie, de problematische emotionele episodes van de deelnemers centraal. Nadat een cliënt is gekozen om als casus te gebruiken tijdens de cursus wordt de aandacht verlegd naar de behandeling van deze cliënt. Hierbij zal door de cursisten het cliëntenwerkboek chronologisch worden doorlopen volgens het transdiagnostisch behandelprotocol. 

Doelen van de cursus:

  1. Deelnemers worden na afloop van de cursus in staat geacht het Unified Protocol te kunnen uitvoeren / begeleiden. 
  2. Je hebt na de cursus inzicht in de principes die ten grondslag liggen aan de specifieke procedures van het Unified Protocol.
  3. Je raakt vertrouwd met de aard van de kenmerken van emotionele stoornissen
  4. Je kunt op grond van diagnostiek en assessment vaststellen wat er aan de hand is met de cliënt en of hij/zij in aanmerking komt voor het protocol. 
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
765
25
Toetsing
CRKBO
Per week minstens (gemiddeld) 12 uur werken in de (g)gz waarvan minimaal 6 uur aan CGT behandelingen
Bestand  
Programma Transdiagnostisch behandelen.pdf15-11-2021 15:0834 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
CGt bij-/nascholing
Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Vlokhoven Opleidingen is een opleidingscentrum voor iedereen die werkt met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij ons kun je opleidingen volgen van de generalistische basis-GGZ tot en met gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Samen met een dynamisch netwerk van samenwerkingspartners stimuleren wij psychologen om uit te groeien tot de evidence-based professional van de toekomst.

Charles Petitweg 7 A5
4827 HJ
Breda
Charles Petitweg 7 A5
4827 HJ
Breda
0850041801