Opleidingen details Kienhorst & van den Bout
Cognitieve therapie "in de diepte" CT (ID nummer: 449863)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen5011-5-2022 t/m 10-5-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Binnen cognitieve therapie (= CT) valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die ‘oppervlakte’-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities (‘kern-cognities’) gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. De reden daarvoor is tweeërlei: als men erin slaagt kern-cognities bloot te leggen en te bewerken, zal de kans op wezenlijke veranderingen in de ‘diepere lagen’ van iemands opvattingen over zichzelf, de ander(en) en de wereld groter zijn (teneinde de gewenste gevoelens en de beoogde gedragsdoelen te bereiken). Daarmee is tevens gezegd dat de kans op generalisatie van die veranderingen groter wordt. Immers, weliswaar worden die kern-cognities geïdentificeerd vanuit alledaagse negatieve episodes, maar omdat het hier kern-cognities betreft, kan men ervan uitgaan dat deze ook een rol spelen bij talloze andere negatieve episodes.

Wezenlijke veranderingen in de diepere lagen van de persoon(lijkheid) worden overigens zelden door alleen cognitieve technieken bereikt. Experiëntiële- , verbeeldings- en gedragsmatige technieken zijn daarnaast cruciaal. Verstandelijke veranderingen worden pas echte veranderingen worden als er een ‘corrective emotional experience’ optreedt.

Alhoewel er gerichte aandacht is voor de toepassing van cognitieve therapie bij specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, gecompliceerde rouw, PTSS en As-II problematiek, m.n. borderline), valt de nadruk op het aanleren van algemene, ‘stoornis-overstijgende’ cognitief-therapeutische vaardigheden (zowel diagnostische als interventiegerichte), die diepere lagen van de persoon(lijkheid) raken. Dergelijke ‘stoornis-overstijgende’ aanpakken worden sinds enige tijd ook wel met de term ‘transdiagnostisch’ aangeduid. Onderhavige cursus is/was daarmee een ‘transdiagnostische’ cursus avant la lettre.

Naast de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (REBT en Beck), is er aandacht voor verwante ‘evidence-based’ benaderingen, zoals Schematherapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie.

Naast theoretisch verdiepend, is de cursus sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie ‘in de diepte’ geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD’s.

Omdat de uitgangspunten van CT betrekkelijk eenvoudig zijn, lijkt het een therapeutische methode die gemakkelijk aan te leren is. Dit blijkt echter telkens een misvatting te zijn: de therapeutische toepassing van CT is complex. Dit gezegd zijnde, kan de deelnemer na afloop van de cursus (toch) in staat worden geacht (= doel van de cursus) om bij de meeste cliënten met psychische klachten (zowel As-I als As-II) CT te kunnen toepassen. Hierbij geldt uiteraard dat verdere verdieping en vooral het in de therapeutische praxis beoefenen van CT noodzakelijk is om een effectieve cognitief therapeut te worden.

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
1750
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Basiscursus CGT
Bestand  
Informatie over cursus CT in de diepte 2022.doc14-11-2021 11:0449 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Sinds 25 jaar wordt door "Kienhorst & van den Bout" nationaal en internationaal post-academische cursussen, trainingen en workshops gegeven ten behoeve van psychiaters, psychotherapeuten en psychologen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.
De belangrijke inhoudsgebieden zijn cognitieve psychotherapie, preventie van en omgaan met suïcidaal gedrag, en verlies- en traumaverwerking

De Hoek 10
9466 PD
Gasteren
+31592231206