Opleidingen details van Rood Training & Supervisie
Workshop EMDR bij Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) (voorheen EMDR bij SOLK) (ID nummer: 449852)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakinhoudelijke scholing (smal)619-3-2022 t/m 18-3-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) zijn klachten die minstens enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Bij het aanhouden van de lichamelijke klachten kunnen biologische, psychologische en/of sociale factoren een rol spelen. Traumatische ervaringen en de daaruit volgende posttraumatische stress reacties kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van ALK. Traumabehandeling met EMDR is geïndiceerd als de onverwerkte traumatische herinneringen de lichamelijke klachten in stand houden. Het doel van de inzet van EMDR is om door verwerking van de in stand houdende herinneringen de omstandigheden voor het herstel van de klacht te optimaliseren. Voorwaarde voor het realiseren van dit doel is een heldere casusconceptualisatie en zorgvuldige targetselectie. In de meeste gevallen zal gebruik gemaakt worden van het standaardprotocol om de herinnering aan de ingrijpende gebeurtenis(sen) te verwerken. Voor een optimaal effect zijn er een aantal specifieke aandachtspunten in de toepassing van dit protocol bij deze doelgroep. Daarnaast kan gebruik van het lichamelijke sensatie protocol geïndiceerd zijn.

In de workshop wordt de rol van traumatische herinneringen bij het ontstaan en in stand houden van ALK toegelicht. Besproken wordt hoe de meest relevante gebeurtenissen te selecteren en waar speciaal op te letten bij inzet van het standaardprotocol. Tenslotte wordt de toepassing van het lichamelijk sensatie protocol (LSP) uitgelegd en er mee geoefend. Ook de toepassing van het LSP zal op verschillende punten geïllustreerd worden aan de hand van videofragmenten.

U leert om bij patiënten met lichamelijke klachten een casusconceptualisatie op te stellen, relevante targets te selecteren en de voor deze populatie specifieke problemen in het EMDR-proces te herkennen en op te lossen. U oefent met de toepassing van het LSP.

De werkvormen die gehanteerd worden in de workshop zijn die van de plenaire presentatie en het oefenen in kleine groepjes 

De workshop is bedoeld voor EMDR-behandelaren die tenminste een VEN erkende basistraining hebben gevolgd en werken met patiënten met lichamelijke klachten.

 

 

Beroepsgroep
EMDR Consultant
EMDR Trainer
Workshop hele/halve dag
Beiden
Carlijn de Roos & Yanda van Rood (beiden docenten zijn hoofddocent, CdR trainer, YvR supervisor io, beiden >16 werkzaam in de GGZ verdeling 50-50%
6
0
Tijd9:30 - 17:00
Locatie
Opmerkingenlocatie nog niet bekend

Tijd9:30 - 17:00
Locatie
Opmerkingenlocatie nog niet bekend

Tijd9:30 - 17:00
Locatie
Opmerkingenlocatie nog niet bekend

Van Rood Training & Supervisie verzorgt post doctoraal onderwijs en bij en nascholing. Daarnaast kan je bij mij terecht voor supervisie CGt en EMDR en voor supervisie onderzoek in het kader van opleiding tot klinisch(neuro)psycholoog. 

Boddens Hosangweg 90
2481 LA
Woubrugge
0623000912