Opleidingen details RINO Groep Utrecht
Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: CGT binnen het forensisch werkveld (50 uur) (ID nummer: 449709)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen509-5-2022 t/m 8-5-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Binnen de forensische psychiatrie heb je als hulpverlener te maken met een doelgroep die veelal niet op vrijwillige basis behandeling zoekt. Daarnaast is een psychiatrische stoornis vaak niet de aanmeldreden, maar gedrag waar anderen last van hebben. Het werken met deze doelgroep vraagt dus om specifieke vaardigheden. Belangrijk is dat je degene die wordt aangemeld (voor het gemak noemen we deze toch maar “de cliënt” hoewel dat feitelijk vaak (nog) niet de juiste benaming is) geïnvolveerd krijgt in de behandeling, dat je daarnaast oog hebt voor de belangen en contextuele krachtenvelden. Samenwerken met andere partijen rondom de cliënt, onder andere de verwijzer (veelal de reclassering) is van groot belang. Ook de belangen van de mensen om de cliënt heen, dien je mee te nemen. En uiteraard het allerbelangrijkste: dat je blijft behandelen en oog hebt voor de belangen en belevingswereld van de cliënt. Binnen de forensische psychiatrie is de diversiteit bij de cliënten  groot, ook de culturele achtergrond (in de breedste zin van het woord) speelt een rol in de problematiek waarmee de cliënt te kampen heeft. Daarnaast is er vaak ook sprake van verslavingsproblematiek. In deze vervolgcursus wordt aandacht besteed aan het vasthouden van het gedragstherapeutisch proces bij deze doelgroep. Hoe kan het grensoverschrijdende gedrag geanalyseerd worden in gedragstherapeutische termen? Welke psychiatrische problematiek ligt daaraan ten grondslag, hoe vertaal je deze achterliggende problematiek in je doelen en welke interventies pas je toe?

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
14
14
ja
€ 1.900 incl. digitale literatuur, excl. boeken
50
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Psychologen, (ortho-)pedagogen en cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënt(en) met een licht verstandelijke beperking.
OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus.
Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus Cognitieve Gedragstherapie succesvol afgerond.
Bestand  
Info GV22B.pdf11-11-2021 15:39114 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50