Opleidingen details Reinier van Arkel, Leren
BLS en EHBO (ID nummer: 448973)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing GGZ2 
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.
 • Reanimatie
 • Herkennen van een circulatie stilstand.
 • Bezitten en oefenen van vaardigheden om de circulatie stilstand op te heffen.
 • Bediening van AED
 • EHBO
 • Verlichten van lijden
 • Voorkomen van verergering letsel

Eerste hulp leren verlenen aan slachtoffer met

Bewusteloosheid, verslikking, huidwonden, bloedingen, brandwonden, letsel aan botten en gewrichten, nek en wervel letsel, vergiftiging.

 
Doelstelling:
 • Deelnemers zijn in staat de diagnose circulatiestilsand te stellen en weten welke interventies nodig zijn.
 • Deelnemers zijn in staat de AED te bedienen en toe te passen bij een circulatiestilstand.
   
Deelonderwerpen:
 • Theorie(herhaling) van de basale reanimatie en de toepassing en het gebruik van de AED;
 • Vaardigheidsonderwijs door het trainen van reanimatie en gebruik van de AED.
Tijd13:00 - 16:30
Locatie

Tijd13:00 - 16:30
Locatie

Tijd13:00 - 16:30
Locatie

Tijd13:00 - 16:30
Locatie

Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening en hun naasten. Wij bieden hoge kwaliteit van zorg - een combinatie van herstelondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies - door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goed opgeleide professionals. Wij bieden niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns specialistische zorg, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen.

Bethaniestraat 2
5211 LJ
's-Hertogenbosch
Postbus 70058
5211LJ
's-Hertogenbosch
06-20940972