Opleidingen details C&Explore
Typ10 trainerscursus NL (ID nummer: 448836)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Ergotherapeuten - Scholing5,517-1-2022 t/m 17-1-2026
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Met Typ10 leer je kinderen op een speelse manier en zonder tijdsdruk blind typen. Deze didactisch onderbouwde methode is ontwikkeld met een focus op leer- en ontwikkelingsproblemen (fijne motoriek, psychomotoriek, dyslexie, ASS, ADHD). De methode houdt rekening met het eigen tempo en het individueel leervermogen van elk kind en past dan ook perfect in een therapeutische setting. 

Een minder ontwikkelde fijne motoriek hangt samen met handvaardigheidsproblemen, hetgeen zich in de praktijk vertaalt naar problemen bij bijvoorbeeld het schrijven, tekenen, knippen, typen, …
Enerzijds is het voor deze kinderen moeilijker om blind te leren typen, aangezien typen bestaat uit een geheel van kleine en aparte fijnmotorische handelingen die elkaar vlot moeten opvolgen.
Maar juist omdat deze kinderen vaak langzaam en onnauwkeurig schrijven, kan anderzijds het blind typen voor deze kinderen van groot belang zijn. Op deze manier krijgen kinderen die moeilijkheden hebben met schrijven omwille van fijnmotorische problemen, dyspraxie of dyslexie de kans om deze motoriek beter te ontwikkelen. Op deze manier is het voor hen immers mogelijk om een grotere hoeveelheid schrijfopdrachten te verwerken of om een taak af te leveren die er netjes moet uitzien. Ook houden we rekening met kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS en ADHD.
Vanuit het oogpunt om voor deze doelgroepen een bijdrage te kunnen leveren, ontstond er een unieke aanpak om kinderen blind te leren typen, nl. “Typ10”.

In deze interactieve online cursus van 1 dag (9u tot 16u) krijgt de cursist via de live lesgever alle tools in handen om dadelijk aan de slag te kunnen gaan.

In de voormiddag worden de theoretische achtergrond en de didactiek van de methode besproken.

In de namiddag leert de cursist op interactieve wijze Typ10 toe te passen in zijn of haar werkveld en wordt de online module besproken.

 

Cursus
440
totaalprijs voor 1 dag opleiding, 1 jaarlicentie, 2 werkboeken lesgever (1 gewoon en 1 aangepast werkboek), 5 profielen en 5 werkboeken leerling.
 Ergotherapeuten
 Oefentherapeuten
Doel:
Na de cursus kunnen de cursisten verschillende cognitieve leerkanalen inzetten om tot typvaardigheid van het kind te komen, rekening houdend met het individueel leervermogen.

Leerdoelen:
* Cursisten kunnen verschillende typproblemen bij kinderen diagnosticeren en analyseren.
* Cursisten kunnen bij elke diagnose de gepaste oplossing aanbieden: drukpuntfout, lateralisatiefout, oog-hand coördinatie,... Dit door het inzetten van een gepaste remediëring, aangepast materiaal, vingerspelletjes,...
* Cursisten kunnen de verschillende fasen waarin het kind leert typen, definiëren (cognitieve fase, associatieve fase, visueel en visuomotorisch voorstellingsvermogen, motorisatie en automatisatie).
* Cursisten herkennen verschillende leerstijlen van kinderen (visueel/auditief/motorisch) en kunnen deze adequaat inzetten om het leerrendement te verhogen.
* Cursisten kunnen hun lesstijl aanpassen aan het niveau en de leerstijl van het kind. Humor, positieve bekrachtiging en spelmomenten beïnvloeden het leerresultaat op een positieve manier.
* Cursisten begrijpen het belang van inzetten van typ10 gerelateerde spelmomenten voor optimale concentratie in het leerproces (beweging vergroot de hersenkracht en het denkvermogen). Cursisten kunnen deze spelmomenten adequaat inzetten.
* Cursisten kunnen werken met de verschillende soorten oefeningen en taken binnen de online module.
* Cursisten kunnen werken met de beheermodule om leerlingen te begeleiden, taken in te geven of te differentiëren
* Cursisten kunnen de didactische map met tools in de online module raadplegen en gepast inzetten.
Bestand  
Programma trainerscursus Typ10.pdf9-11-2021 10:18104 KB
Christiaan Giudice, C&Explore
Zaakvoerder, ontwikkelaar en lesgever van de methode Typ10, danstrein en schrijftrein, docent trainingscursussen
Nele Steurs, logopediste, ondersteuner kinderen met bijzondere noden, lesgever van Typ10, docent trainingscursus Typ10
6
0
Tijd9:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenNederlandstalige cursus van 2 dagdelen, totaal 6u

Tijd9:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenNederlandstalige cursus van 2 dagdelen, totaal 6u

Tijd9:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenNederlandstalige cursus van 2 dagdelen, totaal 6u

Tijd9:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenNederlandstalige cursus van 2 dagdelen, totaal 6u

Tijd9:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenNederlandstalige cursus van 2 dagdelen, totaal 6u

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd09:00 - 16:00
Locatie

Tijd9:00 - 16:00
Locatie

C&Explore is een expertisecentrum dat leermiddelen ontwikkelt om kinderen in hun ontwikkelingsproces te ondersteunen. Hiervoor worden trainingscursussen voor therapeuten, zorgcoördinatoren en GON begeleiders georganiseerd.

Nieuwe Kuilenweg 62 bus4
3600
Genk
+32 486/94 30 75