Opleidingen details Jeroen Bosch Ziekenhuis, Jeroen Bosch Academie
MD-Inspiratie-tweedaagse (ID nummer: 448340)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 21216-12-2021 t/m 15-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tijdens deze tweedaagse leerinterventie voor het gehele hoger management van het JBZ staat de strategie en het doel van het JBZ centraal: zorg leveren die het beste past. Alle managers (verschillende rollen: medisch manager, RVE-manager, stafmanager) komen tijdens deze tweedaagse bij elkaar om stappen te zetten op het vlak van de onderlinge samenwerking teneinde de zorg voor de patiënt steeds verder te verbeteren. Het programma in ingericht vanuit drie perspectieven:

(1) ik en de patiënt – tijdens dit deel staat centraal het verplaatsen in het perspectief van de patiënt om zo de zorg(beleving) van het JBZ te verbeteren);

(2) ik als mens – persoonlijke ontwikkeling en groei en de groei van de organisatie als geheel gaan hand in hand. Waar staat het JBZ, waar staan onze afdelingen en waar staan onze leiders? Waar willen we heen en wat betekent dit voor ons leiderschap?;

(3) ik en mijn team – tijdens dit deel staat de systemische blik op de samenwerking tussen afdelingen en entiteiten in het ziekenhuis centraal. Waar vind je elkaar en wat ontstaat er in de samenwerking? Wat zijn praktische handvaten om de samenwerking effectiever te maken, ondanks (en dankzij) verschillende belangen, posities, etc.

 

Het programma bestaat uit 5 dagdelen. De werkvormen wisselen gedurende deze dagdelen: plenaire sessies met experts sprekers, workshops in groepen, reflectiemomenten individueel of in kleine groepen en een simulatie. Zie de bijlage voor het programma in detail.

 

Leerdoelen:

De deelnemer heeft na de MD-inspiratie-tweedaagse:

  • kennis en inzicht verkregen in de nieuwste ontwikkelingen rondom de koers en strategie van de organisatie om de beste zorg te leveren die past
  • kennis en inzicht verkregen in het doorvoeren van veranderingen in het zorgproces en de organisatie van zorg door zich te verplaatsen in het patientperspectief
  • Inzicht en vaardigheid opgedaan in het organiseren van het patientperspectief in de eigen afdeling teneinde de zorg te verbeteren
  • Kennis en inzicht verkregen in de verschillende ontwikkelingsstadia van organisaties en van leiders (theorie William Torbert) en deze toegepast op de eigen praktijk
  • Vaardigheid opgedaan in het inzetten van gedrag passend bij het ontwikkelstadium dat past bij de ontwikkelingen die gevraagd worden van de zorg op dit moment en in de toekomst
  • Inzicht in de eigen persoonlijkheid en bouwstenen die leiden tot het leiderschap dat de deelnemer laat zien
  • Kennis en inzicht in de systeem-theorie volgens Marijke Spanjersberg rondom samenwerking
  • Inzicht in de systemische dynamieken die spelen rondom de eigen samenwerking in het team en tussen afdelingen
  • Vaardig in het toepassen van handvatten om de samenwerking met anderen op een constructieve manier vorm te geven om de beste zorg te kunnen leveren voor de patient.
  • vaardigheid om te interveniëren in niet goed lopende samenwerkingen
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma MD_Tweedaagse dec 2021.docx1-11-2021 13:1274 KB
 
0
nvt
Tijd08:30 - 17:00
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

De Jeroen Bosch Academie is het Leerhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wij leiden vanuit een patiëntgeoriënteerde visie op leren, hooggekwalificeerde zorgprofessionals op en stimuleren en faciliteren toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast biedt de Jeroen Bosch Academie professionele deskundigheidsbevordering en ontwikkelingstrajecten voor medewerkers en de mogelijkheden om kennis vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis te delen met partners en belanghebbenden in de regio. Daarmee ondersteunt de Jeroen Bosch Academie de maatschappelijke functie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 

Henri Dunantstraat 1 5223 GZ 's-Hertogenbosch
5223 GZ
´s Hertogenbosch
Postbus 90153
5200 ME
´s Hertogenbosch
0735532000