Opleidingen details GERION VUmc
TRIAGE Geriatrische Revalidatie Zorg en EersteLijnsVerblijf (ID nummer: 448233)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Geriatrie-Gerontologie825-1-2022 t/m 24-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Ouderen wonen- ook bij toenemende kwetsbaarheid- zo lang mogelijk verantwoord thuis. Wanneer door ziekte of ongeval een ‘knik’ in hun gezondheid optreedt en het thuis tijdelijk niet meer lukt komt ziekenhuisopname, geriatrische revalidatie of eerstelijns verblijf aan de orde. Beslissingen daarover staan vaak onder druk en er zijn veel betrokkenen die het eens moeten worden. Cliënt en familie worden overstelpt door de snelle gang van zaken en hulpverleners twijfelen over de indicatie, de plaatsingsmogelijkheden en de impact van de beslissing. Soms lijkt het ziekenhuis de enige oplossing terwijl andere zorg misschien passender is. Al deze professionele afwegingen, het overleg erover en de plaatsing vormen samen de triage, een complexe en uitdagende interventie. 

Het doel van deze cursus
Triage verloopt beter wanneer er korte lijnen zijn tussen betrokkenen en wanneer de visie op ‘passende kortdurende zorg voor kwetsbare ouderen’ gedeeld wordt. Dit kan klein beginnen, met specialisten ouderengeneeskunde die betrokken zijn bij triage en transferverpleegkundigen die in de ziekenhuizen aan zet zijn. In de cursus worden toelatingscriteria en klinische afwegingen inhoudelijk besproken en getraind. Door met elkaar hierover te spreken ontstaat consensus en kan een werkwijze gevonden of verbeterd worden.

Tijd16:00 - 19:00
Locatie Zwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 12:00
Locatie Bilthoven (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:45
Locatie Hoorn (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOmring/zorgcirkel

GERION is het nascholingsinstituut van het VU medisch centrum voor professionals in de ouderenzorg.
GERION verzorgt de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, kaderopleidingen, nascholingen en training & coaching

De Boelelaan 1109 kamer 9A-03
1081 HV
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
020 4448237